Důležitost zhodnocení rozsahu nemoci v kombinované léčbě mCRC

13. 3. 2018

Charakter konkrétního nádoru a pacienta je určující pro stanovení cíle 1. linie léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC). Na loňské konferenci Evropské společnosti pro klinickou onkologii (ESMO 2016 Congress) byl prezentován příspěvek zabývající se účinností přídavku inhibitoru receptorů epidermálního růstového faktoru k chemoterapii s ohledem na to, zda cílem léčby byla cytoredukce, nebo kontrola onemocnění.

Metodika analýzy

Autoři analyzovali data z klinické studie PRIME − otevřené randomizované studie fáze III, která porovnávala léčbu mCRC v 1. linii pomocí chemoterapeutického režimu FOLFOX4 (leukovorin/5-fluorouracil/oxaliplatina) s kombinovanou léčbou FOLFOX4 + panitumumab. Celkem 439 pacientů s nemutovanými onkogeny RAS a BRAF bylo retrospektivně rozřazeno do dvou skupin dle základních charakteristik − rozsahu metastáz a symptomů onemocnění. Tyto projevy byly definovány jako udávaná hodnota bolesti/obtíží v dotazníku kvality života EQ/5D > 1 nebo jako ECOG skóre 1.

Cílem léčby v první skupině pacientů byla cytoredukce, tito nemocní měli pouze jaterní metastázy a/nebo bylo jejich onemocnění symptomatické. Druhá skupina měla metastázy nejen v játrech a jejich onemocnění bylo asymptomatické, cílem léčby tak u nich byla kontrola onemocnění.

Výsledky

U obou skupin pacientů vedlo přidání panitumumabu k chemoterapii ke zvýšení celkového přežití (OS), doby do progrese onemocnění (PFS) i objektivní odpovědi na léčbu (ORR). Podrobné výsledky analýzy s využitím EQ/5D skóre jakožto kritéria pro rozdělení do skupin dle cíle terapie shrnuje tabulka níže. Pokud bylo jako kritérium rozdělení pacientů do skupin dle nádorových symptomů použito skóre ECOG, výsledky analýzy byly analogické (cytoredukce [n = 214]: PFS, HR 0,77; OS, HR 0,76; kontrola onemocnění [n = 197]: PFS, HR 0,64; OS, HR 0,68).

Tab.  Shrnutí výsledků analýzy

 

Medián PFS (měsíce)

Medián OS (měsíce)

ORR

Cíl: cytoredukce [n = 252]

panitumumab + FOLFOX4

10,0

23,8

80/124 (64,5 %)

FOLFOX4

9,3

20,2

63/122 (51,6 %)

HR (95% CI)

0,73 (0,56−0,96)

0,78 (0,60−1,03)

Cíl: kontrola onemocnění [n = 172]

panitumumab + FOLFOX4

12,9

31,1

56/87 (64,4 %)

FOLFOX4

9,9

24,0

41/83 (49,4 %)

HR (95% CI)

0,68 (0,49−0,94)

0,62 (0,44−0,88)

Závěr

I když mají použité definice nádorových symptomů jisté rezervy, z provedené analýzy vyplývá, že použití kombinované léčby panitumumabem s FOLFOX4 signifikantně zvyšuje dobu do progrese onemocnění i celkové přežívání pacientů s mCRC s nemutovanými onkogeny RAS/BRAF, kteří jsou kandidáty pro kontrolu onemocnění.

(este)

Zdroj: Taieb J. et al. Importance of tumour symptoms and extent of disease on efficacy of first-line FOLFOX4 ± panitumumab (pmab) in patients (pts) with RAS wild-type (WT)/BRAF WT metastatic colorectal cancer (mCRC) in the PRIME study. Ann Oncol 2016; 27 (Suppl. 6): 482P, doi: 10.1093/annonc/mdw370.30.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se