Cílená terapie metastatického kolorektálního karcinomu

16. 2. 2015

Po objevení monoklonálních protilátek cílících na vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor – VEGF) a receptor pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor – EGFR) se signifikantně zlepšilo přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Cílem práce autorů z německého Hannoveru bylo sumarizovat účinky těchto léčiv u mCRC na základě dat ze studií fáze II a III, souhrnných analýz a metaanalýz.

Po objevení monoklonálních protilátek cílících na vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial growth factor – VEGF) a receptor pro epidermální růstový faktor (epidermal growth factor receptor – EGFR) se signifikantně zlepšilo přežití pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC). Cílem práce autorů z německého Hannoveru bylo sumarizovat účinky těchto léčiv u mCRC na základě dat ze studií fáze II a III, souhrnných analýz a metaanalýz.

Data ke zpracování byla získána z databáze Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, kvalita nalezených prací byla hodnocena pomocí Scottish Intercollegiate Guidelines Network. Z 806 nalezených publikací bylo do analýzy zahrnuto 40 prací.

U bevacizumabu byla potvrzena účinnost v kombinaci s chemoterapií založenou na fluoropyrimidinu v první a následné linii léčby. Benefit pokračování léčby cílené na VEGF byl rovněž prokázán u afliberceptu a regorafenibu. Cetuximab je podle této studie efektivní s fluoropyrimidinem, leukovorinem a irinotekanem (FOLFIRI) v první linii léčby a v monoterapii jako záchranná léčba. Účinnost panitumumabu byla prokázána s oxaliplatinou a fluoropyrimidinem v první linii léčby, s FOLFIRI ve druhé linii léčby a v monoterapii jako záchranná léčba. Léčba preparáty antiEGFR je vyhrazena pro pacienty s tumory, které nemají mutaci KRAS ani NRAS.

Zařazení monoklonálních protilátek do léčebných algoritmů pacientů s mCRC signifikantně zlepšilo medián celkového přežití. V budoucnu bude přitom největší terapeutickou výzvou lepší výběr pacientů, kterým by mohla specifická léčba antiVEGF nebo antiEGFR pomoci, a také pečlivá rozvaha ohledně posloupnosti léčby.

(epa)

Zdroj: Kirstein M. M., Lange A., Prenzler A., et al. Targeted Therapies in Metastatic Colorectal Cancer: A Systematic Review and Assessment of Currently Available Data. The Oncologist 2014; 19: 1156–68.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se