Biologická shoda molekulárních markerů mezi primárním nádorem a metastázami u kolorektálního karcinomu

6. 8. 2019

Otázka shody přítomnosti testovaných biomarkerů mezi primárním kolorektálním karcinomem a metastázami (eventuálně v závislosti na jejich lokalizaci) byla předmětem systematického přehledu, jehož výsledky jsou diskutovány níže.

Význam testování biomarkerů u mCRC

Kolorektální karcinom (CRC) je každý rok celosvětově diagnostikován přibližně u 1,4 milionu pacientů. Pokroky v léčbě, především pak cílená terapie protilátkami proti receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR), vedly k zavedení testování biomarkerů v rámci diagnostiky a plánování léčby. Genetické mutace v klíčových biomarkerech jsou známými prediktory prognózy pacienta i odpovědi na terapii, zejména u metastatického CRC.

Nejčastěji CRC metastazuje do lymfatických uzlin, jater, plic a peritonea. Shoda biomarkerů mezi primárním nádorem a metastázami představuje důležitý faktor, který je vhodné zvažovat v rámci diagnostiky i léčby. Britští autoři recentně publikovali systematický přehled studií molekulárního profilu primárních lézí a metastáz CRC. Z analýzy byly vyloučeny studie bez srovnávacích vzorků a ty, které pro stanovení biomarkerů používaly periferní krev.

Výsledky analýzy

Do systematického přehledu bylo zařazeno 61 studií zahrnujících vzorky od 3565 nemocných. Nejčastějšími místy metastáz byla játra (2276 vzorků), plíce (438 vzorků), lymfatické uzliny (1123 vzorků) a peritoneum (132 vzorků).

Medián genetické shody mezi primárním tumorem a metastázami činil pro KRAS 93,7 % (50 studií), pro NRAS 100 % (11 studií), pro BRAF 99,4 % (22 studií) a pro PIK3CA 93 % (17 studií). Absolutní shoda při stanovení více biomarkerů zároveň byla dle očekávání nižší, dosahovala 81 % (95% interval spolehlivosti 5−95 %). Neshoda byla v poolované metaanalýze vyčíslena na 8 % pro KRAS, 8 % pro BRAF, 7 % pro PIK3CA a 28 % při posuzování celkového molekulárního profilu. 

Možné interpretace výsledků

Dle autorů byla u metastatického CRC shoda napříč různými biomarkery vysoká. Toto zjištění naznačuje, že testování primárního nádoru i jaterních či plicích metastáz je ekvivalentní. Data týkající se peritoneálních metastáz jsou omezená a je potřeba jejich další výzkum.

(eza)

Zdroj: Bhullar D. S., Barriuso J., Mullamitha S. et al. Biomarker concordance between primary colorectal cancer and its metastases. EBioMedicine 2019; 40: 363−374, doi: 10.1016/j.ebiom.2019.01.050.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se