Bevacizumab u neselektované populace s metastatickým kolorektálním karcinomem

12. 4. 2015

Italští lékaři publikovali výsledky randomizované klinické studie fáze III u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), ve které byla hodnocena účinnost přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii první linie.

Italští lékaři publikovali výsledky randomizované klinické studie fáze III u nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC), ve které byla hodnocena účinnost přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii první linie.

Pacienti s mCRC byli randomizováni k podání pouze chemoterapie (FOLFIRI či FOLFOX4) či podání chemoterapie spolu s bevacizumabem. Primárním cílem byla délka přežití bez progrese (PFS), sekundární cíle zahrnovaly celkové přežití (OS), podíl odpovědí (ORR) a bezpečnost léčby.

Do studie bylo zařazeno v období mezi listopadem 2007 a březnem 2012 celkem 376 pacientů, z nichž asi 60 % dostalo jako standardní chemoterapii FOLFOX4 a zbytek FOLFIRI. Po době sledování o mediánu 3 let došlo k progresi u 343 nemocných, zaznamenáno bylo 275 úmrtí. Medián PFS byl 9,6 měsíce v ramenu s přidaným bevacizumabem a 8,4 měsíce v ramenu samostatné chemoterapie (p = 0,182). Nebyl pozorován statisticky významný rozdíl v dosaženém OS a ORR mezi jednotlivými rameny. V ramenu s bevacizumabem byly častěji pozorovány hypertenze, krvácení, proteinurie a astenie.

Tato studie neprokázala přinos přidání bevacizumabu ke standardní chemoterapii u nemocných s mCRC. Bude zapotřebí dalších studií k lepšímu rozpoznání cílové populace.

(eza)

Zdroj: Passardi A. et al. Effectiveness of bevacizumab added to standard chemotherapy in metastatic colorectal cancer: final results for first-line treatment from the ITACa randomized clinical trial. Ann Oncol. 2015 Mar 3; pii: mdv130; doi: 10.1093/annonc/mdv130Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se