Anti-EGFR protilátky jsou přínosem z hlediska zmenšení mCRC KRAS-wt nezávisle na jeho pravo-/levostranné lokalizaci

21. 11. 2018

Jak ukázala nová metaanalýza 9 randomizovaných kontrolovaných studií, pro zmenšení primárního nádoru u pacientů s potenciálně resekabilním metastatickým kolorektálním karcinomem bez mutace (wild type) onkogenu KRAS (mCRC KRAS-wt) jsou anti-EGFR protilátky přínosem při jeho levostranné i pravostranné lokalizaci. To je významné zjištění pro konverzní terapii a následnou resekci primárního nádoru.

Úvod

Z dosavadních dat vyplývá, že protilátky proti receptoru epidermálního růstového faktoru (anti-EGFR) nemají na rozdíl od levostranné lokalizace u pravostranných mCRC KRAS-wt větší přínos než bevacizumab (anti-VEGF − protilátka proti vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru). V této nové metaanalýze však autoři hodnotili, zda má lokalizace nádoru vliv na volbu terapie také u pacientů s potenciálně resekabilním nálezem.

Metodika studie

Na základě systematického průzkumu databází PubMed, Cochrane Library, Embase a abstraktů z kongresů ASCO a ESMO bylo vyhledáno 9 randomizovaných kontrolovaných studií (publikovaných do srpna 2018), které porovnávaly anti-EGFR protilátky s bevacizumabem nebo s chemoterapií podle účinku na zmenšení velikosti primárně neresekovatelného mCRC KRAS-wt v závislosti na stranové lokalizaci. 

Výsledky

Podíl pacientů s celkovou odpovědí na léčbu (ORR − overall response rate) anti-EGFR protilátkami dosáhl 80,2 % (95% interval spolehlivosti [CI] 47,0–95,0 %) u levostranných nádorů a 46,1 % (95% CI 39,4–53,0) u pravostranných nádorů. U levostranné lokalizace byla ORR při léčbě anti-EGFR významně vyšší než při podávání chemoterapie ± bevacizumabu (poměr šancí [OR] 2,19; 95% CI 1,41–3,38; p < 0,001). U pravostranné lokalizace byla prokázána významně vyšší ORR při anti-EGFR léčbě v porovnání se samotnou chemoterapií (OR 1,75; 95% CI 1,05–2,90; p = 0,03) a numericky vyšší ORR při porovnání s bevacizumabem (OR 1,281; 95% CI 0,77–2,12; p = 0,335).

Přínos anti-EGFR protilátek byl zjištěn nezávisle na lokalizaci primárního nádoru také z hlediska časné nádorové regrese (ETS) a hloubky léčebné odpovědi (DpR). Výsledky týkající se resekce podle stranové lokalizace nádoru jsou neprůkazné. Autoři také poukazují na to, že medián PFS a OS byl u pacientů, kteří dosáhli ETS, v obou terapeutických ramenech srovnatelný.

Závěr

U pravostranné lokalizace potenciálně resekabilního metastatického kolorektálního karcinomu s nemutovaným onkogenem KRAS by měly anti-EGFR protilátky zůstat terapeutickou možností první volby. Podle dosažení časné nádorové regrese lze určit podskupinu pacientů s pravostranným nádorem, pro které může být anti-EGFR léčba výhodou.

(zza)

Zdroj: Chen D., Zhang X., Gao G. et al. Should anti-EGFR mAbs be discontinued for conversion surgery in untreated right-sided metastatic colorectal cancer? A systematic review and meta-analysis. World J Surg Oncol 2018 Oct 8; 16 (1): 200, doi: 10.1186/s12957-018-1502-7.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se