Analýza celkového přežití s ohledem na kvalitu života u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem s divokým typem RAS

17. 5. 2016

U pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem RAS, kteří nebyli dříve léčeni, vedlo podání panitumumabu společně s infuzním režimem FOLFOX4 (5-fluorouracil, leukovorin, oxaliplatina) k signifikantnímu prodloužení celkového přežití oproti pacientům léčeným jen režimem FOLFOX4.

Mezinárodní tým odborníků se rozhodl tyto dva léčebné přístupy podrobit analýze Q-TWIST (Quality-adjusted Time Without Symptoms of Disease or Toxicity), která je komplexním nástrojem k posouzení celkového klinického benefitu léčby, tedy k současnému hodnocení nejen kvantity, ale i kvality života. Terapie nádorových onemocnění je velmi často spojena s toxicitou, která výrazně snižuje benefit, jenž pacient získá prodloužením svého života.

Pro každou skupinu bylo nutné nejdříve zjistit, kolik času průměrně trvaly výrazné nežádoucí účinky léčby stupně 3 a 4, jak dlouhou dobu byli pacienti bez symptomů nemoci či toxicity a jak dlouho trval případný relaps onemocnění. Vše bylo následně upraveno na pacientem udávanou kvalitu života, která byla hodnocena metodou EuroQol-5D.

Celkové přežití bylo po zohlednění kvality života statisticky signifikantně delší ve skupině léčené panitumumabem a FOLFOX4 (20,5 měsíce) oproti samotnému režimu FOLFOX4 (18,2 měsíce; p = 0,025).

U pacientů s dříve neléčeným mCRC s divokým typem RAS vede kombinovaná léčba panitumumab/FOLFOX4 k signifikantně delšímu přežití s ohledem na kvalitu života než samotná terapie FOLFOX4.

(epa)

Zdroj: Wang J., Hechmati G., Dong J. et al. Q-TWiST analysis of panitumumab plus FOLFOX4 versus FOLFOX4 alone in patients with previously untreated wild-type RAS metastatic colorectal cancer. Curr Med Res Opin 2016 Mar; 32 (3): 459−465; doi: 10.1185/03007995.2015.1124075.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se