Alternativní možnosti prognózy kolorektálního karcinomu

1. 8. 2015

Kolorektální karcinom (CRC) je onemocnění s vysokou mortalitou, která je dramaticky závislá na stadiu onemocnění. Vědci se proto snaží najít molekulární biomarkery, které by pomohly rozlišit pacienty s horší a lepší prognózou a podle toho určit nejvhodnější léčbu. V klinické praxi se již využívá stanovení mutací v genech KRAS a TP53, které jsou užitečné ve výběru vhodné terapie, ale postrádají prognostický význam.

Kolorektální karcinom (CRC) je onemocnění s vysokou mortalitou, která je dramaticky závislá na stadiu onemocnění. Vědci se proto snaží najít molekulární biomarkery, které by pomohly rozlišit pacienty s horší a lepší prognózou a podle toho určit nejvhodnější léčbu.

V klinické praxi se již využívá stanovení mutací v genech KRAS a TP53, které jsou užitečné ve výběru vhodné terapie, ale postrádají prognostický význam. Pacienti s tumory vykazujícími mikrosatelitovou nestabilitu (MSI) mají lepší prognózu, mohou být ale rezistentní ke standardní terapii 5-fluorouracilem. Mutace v genu BRAF nejsou tak časté, ale jsou spojeny s horší prognózou. 

Slattery et al. ve svém výzkumu zvolili cestu analýzy genové exprese zaměřenou na metabolické pochody ve zdravé a nádorové tkáni. Jedná se o velmi zajímavou metodu, protože deregulace různých genů může ve výsledku vést k poruše stejné metabolické dráhy, což může vyvolat stejný fenotyp nádoru. Tím pádem by bylo možné pacienty s nádory rozlišovat podle konkrétní narušené metabolické dráhy. Těch je výrazně méně než genů.

Ve své práci nejprve srovnali expresi RNA v nádorové a zdravé tkáni. Nalezené geny byly následně přiřazeny konkrétním metabolickým drahám a u každé metabolické dráhy autoři v nádorové tkáni zkoumali počet deregulovaných genů. Výsledkem jejich práce je velmi zajímavé zjištění, a sice to, že pacienti s více deregulovanými geny v rámci konkrétní metabolické dráhy mají lepší prognózu. Toto bylo zjištěno ve všech 16 vyšetřovaných metabolických drahách, z nichž nejvýznamnější se vztahovaly k buněčné signalizaci a růstu.

Analýza genové exprese ve vztahu k metabolickým drahám je slibná metoda, která by mohla pomoci stratifikovat pacienty s CRC podle rizika a prognózy. Výsledky jejich výzkumu je ale nutno ještě validovat dalšími studiemi.

(tda)

Zdroje: Moreno V., Sanz-Pamplona R. Altered pathways and colorectal cancer prognosis. BMC medicine. 2015; 13 (1): 76.
Slattery M. L., Herrick J. S., Mullany L. E., Gertz J., Wolff R. K. Improved survival among colon cancer patients with increased differentially expressed pathways. BMC medicine. 2015; 13 (1): 75.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se