Léčba mRCC imonoterapií se „Smíšenou“ odpovědí

29. 11. 2019

Popis případu

Diagnóza pokročilého onemocnění.

Na konci 05/2017 byla odeslána dokumentace pacienta, muže ve věku 59 let, po provedené radikální nefrektomii, ke zhodnocení a domluvě možností onkologické léčby.

Z anamnézy vybírám – RA: onkologicky negativní, OA: 5 let se léčí pro hypertenzi, jinak zdráv.

Prvními příznaky onkologického onemocnění byly silné bolesti v oblasti hrudní páteře.

CT ledvin ze dne 12. 4. 2017 prokazuje objemný maligní tumor levé ledviny s lymfadenopatií paraaortálně a dále nález kompresivní fraktury těla Th 11 s nehomogenní sklerotizací těla kosti kyčelní (obr. 1).

Scintigrafie skeletu detekuje patologická vícečetná ložiska v pánvi, těle kosti hrudní, v 5. žebru vlevo a těle obratle Th 11.

Pro nález osteolýzy v těle Th 11 provedena konzultace na ortopedické klinice a následně dne 6. 6. 2017 provedena zadní stabilizace páteře šrouby (obr. 2).

Zahájení onkologické léčby

Pacient po 2 operacích ve velice dobrém klinickém stavu WHO-PS: 1, riziko dle MSKCC střední, během operací zhubl 10 kg/měsíc. Při zahájení léčby nález suspektní granulace v dutině ústní v oblasti nad horním špičákem vlevo velikosti 10 mm. Provedeno zubní vyšetření, odeslán na čelistní kliniku v Brně. V srpnu 2017 zahájena aplikace sunitinibu tbl. v dávce 50 mg, v režimu 2/1 a zahájena aplikace denosumabu a nutriční podpora. Granulace v oblasti dutiny ústní na počátku léčby neradikálně excidována, histologicky potvrzena metastáza světlobuněčného karcinomu ledviny. Po 3 cyklech léčby sunitinibem provedeno kontrolní CT přešetření, kde popis stabilizace metastáz. Avšak metastatické ložisko v oblasti horní čelisti velikostně kolísá – při aplikaci biologické léčby je jeho velikost stabilizovaná, v pauzách se pomalu zvětšuje. Nakonec v 02/2018, tedy 7 měsíců po zahájení onkologické léčby, domluveno provedení paliativní resekce ložiska.

Zahájení 2. linie léčby

V 03/2018 při kontrolním CT vyšetření nález progrese v oblasti plicních metastáz (obr. 3).

Nález kostních metastáz je stabilizovaný, vzhledem k dobrému klinickému stavu zahájena aplikace imunoterapie – Opdivo inj. Kontrolní CT přešetření prokazuje regresi velikosti plicních metastáz o 30 % . Ale metastatické ložisko v oblasti horní čelisti pomalu progreduje (obr. 4).

V 11/2018 klinika čelistní chirurgie indikuje provedení rozsáhlé resekce tumoru v levé maxile a disekci uzlin v oblasti vpravo na krku. Hojení po náročném stomatologickém zákroku zcela bez komplikací. Aplikace imunoterapie bez komplikací, pacient žije aktivně. V 03/2019 kontrolní CT přešetření potvrzuje parciální regresi metastáz v plicích a stabilizovaný nález v oblasti skeletu. Po radikální resekci ložiska v oblasti horní čelisti již bez nálezu patologie v dutině ústní.

Závěr

Pacient s metastatickým karcinomem ledviny léčený systémovou onkologickou léčbou – TKI inhibitor a následně imunoterapií. Ložiska v oblasti plic a skeletu stabilizovaná, avšak ložisko v oblasti horní čelisti se v průběhu onkologické léčby – jako jediné – pomalu zvětšuje. Je otázkou, zda zvětšení jediné léze při stabilizaci až regresi lézí ostatních je třeba hodnotit jako progresi a léčbu pacientovi ukončit. My jsme respektovali provedení radikální resekce ložiska a spádových lymfatických uzlin v průběhu aplikace imunoterapie. Operace v průběhu aplikace imunoterapie zcela bez komplikací. Po resekci již bez detekce výskytu mts v horní čelisti. Pacient nyní již rok léčen imunoterapií, trvá parciální remise onemocnění. Nadále bez výskytu nežádoucích účinků léčby.

MUDr. Věra Benešová

KOC Nemocnice Jihlava

Tumor levé ledviny při stanovení diagnózy
Obr. 1. Tumor levé ledviny při stanovení diagnózy

Th páteř po provedené stabilizaci
Obr. 2. Th páteř po provedené stabilizaci

Obraz progredujícího ložiska v plíci
Obr. 3. Obraz progredujícího ložiska v plíci

Nález metastázy v oblasti levé maxily
Obr. 4. Nález metastázy v oblasti levé maxilyŠtítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se