Porovnání efektivity bisoprololu a metoprololu ZOK u pacientů s lehkou až středně těžkou hypertenzí – výsledky studie CREATIVE

17. 9. 2020

Potlačení zvýšené aktivity sympatoadrenálního systému patří v současnosti mezi jedny z hlavních cílů antihypertenzní terapie. Důležitou úlohu v regulaci sympatiku zastávají betablokátory. Studie CREATIVE hodnotila efektivitu bisoprololu a metoprololu ZOK na hodnoty tlaku krve a srdeční frekvence u pacientů s lehkou až středně těžkou primární arteriální hypertenzí.

Úvod

Příčinou primární neboli esenciální hypertenze je abnormalita regulačních mechanismů na různých úrovních. Jednou z nich je zvýšená aktivita sympatoadrenálního systému. Betablokátory se tak díky regulaci sympatoadrenální osy řadí do hlavní třídy antihypertenziv.

Výsledky mnoha studií potvrzují jejich efektivitu nejenom na snížení hodnot tlaku krve, ale také na parametry kardiovaskulární morbidity a mortality. Důležitou otázkou zůstává volba správného betablokátoru. Studie čínských autorů porovnávala efektivitu bisprololu a metoprololu ZOK v rámci 12týdenní terapie u pacientů s lehkou až středně těžkou primární arteriální hypertenzí.

Metodika a průběh studie

Otevřené studie se zúčastnilo 186 pacientů, kteří byli rovnoměrně randomizováni k terapii bisoprololem v dávce 5 mg jednou denně nebo metoprololem ZOK v dávce 47,5 mg jednou denně po dobu 12 týdnů. Primárním cílem studie bylo zhodnocení průměrné redukce dynamické srdeční frekvence a dynamického diastolického tlaku krve v posledních 4 hodinách léčebné periody. Mezi sekundární cíle studie patřilo zhodnocení ambulantního monitorování tlaku krve a srdeční frekvence, bezpečnosti a compliance k terapii.

Výsledky

V posledních 4 hodinách léčebné periody byla u pacientů na bisoprololu pozorována signifikantní redukce průměrné hodnoty dynamické srdeční frekvence v porovnání s pacienty na metoprololu (rozdíl metodou nejmenších čtverců –3,79/min; 97,5% interval spolehlivosti [CI] –7,45 až –0,14; p = 0,0202). V rámci průměrné redukce dynamického diastolického tlaku krve prokázal bisoprolol non-inferioritu vůči metoprololu (–1,00; 97,5% CI –4,79 až 2,78; p = 0,5495). V případě bisoprololu byla také prokázána signifikantní redukce průměrného tlaku měřeného pomocí 24hodinového monitorování a průměrné denní a noční srdeční frekvence.

Výskyt nežádoucích příhod byl u pacientů na bisoprololu podobný jako u pacientů na metoprololu. Non-compliance byla pozorována u 3 pacientů na bisoprololu a 6 pacientů na metoprololu.

Závěr

Bisoprolol v citované studii prokázal superioritu vůči metoprololu ZOK v rámci redukce dynamické srdeční frekvence a non-inferioritu v rámci redukci dynamických hodnot diastolického tlaku krve v posledních 4 hodinách léčebné periody u pacientů s lehkou až středně těžkou primární arteriální hypertenzí. Tento efekt je velmi významný vzhledem k vysokému výskytu kardiovaskulárních příhod v ranních hodinách.

(holi)

Zdroj: Yang T., Jiang Y., Hao Y. et al. Comparison of bisoprolol to a metoprolol CR/ZOK tablet for control of heart rate and blood pressure in mild-to-moderate hypertensive patients: the CREATIVE study. Hypertens Res 2017; 40 (1): 79–86, doi: 10.1038/hr.2016.101.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se