Pertuzumab významně prodlužuje život pacientkám s metastatickým karcinomem prsu

28. 4. 2020

Konečné výsledky klinické studie CLEOPATRA ukazují, že pacientky s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu dosahují při cílené léčbě kombinací pertuzumab + trastuzumab + docetaxel 8letého celkového přežití 37 %.

Duální blokáda HER2 v léčbě karcinomu prsu

Metastatický HER2-pozitivní karcinom prsu se považoval za velmi agresivní nádor se špatnou prognózou. Přežívání pacientek se významně zlepšilo po objevu trastuzumabu − monoklonální protilátky cílící na receptory HER2. Klinická studie CLEOPATRA hodnotila účinnost a bezpečnost přidání druhého blokátoru HER2, monoklonální protilátky pertuzumabu. V průběžných analýzách dat z této studie se ukázalo, že přežití bez progrese i celkové přežití pacientek bylo signifikantně vyšší ve skupině s pertuzumabem. Nyní byly publikovány konečné výsledky studie po 8 letech sledování.

Metodika studie

CLEOPATRA je mezinárodní dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná randomizovaná klinická studie fáze III, které se zúčastnilo 808 dospělých pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu. Jednalo se o 1. linii léčby metastatického onemocnění.

Pacientky byly randomizovány v poměru 1 : 1 k podání pertuzumabu v zahajovací dávce 840 mg a poté 420 mg každé 3 týdny nebo placeba. Všem pacientkám byl dále podáván trastuzumab v zahajovací dávce 8 mg/kg a dále 6 mg/kg a docetaxel v dávce 75 mg/m2, eventuálně 100 mg/m2, pokud byl tolerován. Medikace byla podávána intravenózně každé 3 týdny, pertuzumab/placebo a trastuzumab až do progrese onemocnění, docetaxel v rámci 6 cyklů, případně déle z rozhodnutí ošetřujícího lékaře.

Primárním cílem studie bylo hodnocení přežití bez progrese onemocnění (PFS) − tyto výsledky již byly publikovány. Dále bylo hodnoceno celkové přežití (OS) a bezpečnostní profil.

Výsledky

Medián OS ve skupině s pertuzumabem dosáhl 57,1 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 50−72 měsíců), ve skupině s placebem to bylo 40,8 měsíce (95% CI 36−48 měsíců; poměr rizik [HR] 0,69; 95% CI 0,58–0,82). 8leté celkové přežití činilo 37 % (95% CI 31−42 %) v rameni s pertuzumabem a 23 % (95% CI 19−28 %) v rameni s placebem.

Nejčastěji pozorovanou nežádoucí příhodou stupně 3−4 byla neutropenie (49 % pacientek ze skupiny s pertuzumabem, 46 % ve skupině s placebem). Úmrtí spojené s léčbou bylo zaznamenáno u 5 pacientek léčených pertuzumabem a 6 z ramene s placebem. Od předchozí analýzy dat byl u nemocných, které užívaly pertuzumab, pozorován 1 případ městnavého srdečního selhání a 1 případ nově diagnostikované systolické dysfunkce levé komory.

Závěr

Konečná analýza studie CLEOPATRA ukazuje, že dříve pozorované zlepšení celkového přežití při kombinované léčbě pertuzumabem, trastuzumabem a docetaxelem vs. trastuzumabem a docetaxelem přetrvalo během celé více než 8leté doby sledování. Dlouhodobý bezpečnostní profil i profil kardiologické bezpečnosti odpovídal dřívějším pozorováním. Kombinace pertuzumab + trastuzumab + docetaxel zůstává standardem pro 1. linii léčby metastatického HER2-pozitivního karcinomu prsu.

(este)

Zdroj: Swain S. M., Miles D., Kim S.-B. et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study. Lancet Oncol 2020 Apr; 21 (4): 519–530, doi: 10.1016/S1470-2045(19)30863-0.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se