Neoadjuvantní pertuzumab s trastuzumabem u pacientek s karcinomem prsu – výsledky po 5 letech

28. 1. 2019

Primární analýza klinické studie NeoSphere prokázala u pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu signifikantně lepší četnost úplné patologické odpovědi (pCR) při neoadjuvantní léčbě kombinací trastuzumabu, pertuzumabu a docetaxelu ve srovnání s podáváním trastuzumabu s docetaxelem. V časopisu Lancet Oncology byly nyní publikovány výsledky z dlouhodobého sledování pacientek (po 5 letech).

Metodika a průběh studie

Multicentrické otevřené studie fáze II se účastnily dosud neléčené dospělé pacientky s lokálně pokročilým, inflamatorním nebo časným karcinomem prsu s pozitivitou receptoru HER2. Pacientky byly ve stejném poměru randomizovány do 4 skupin. Skupině A byly podány 4 neoadjuvantní cykly trastuzumabu s docetaxelem, pacientky ve skupině B užívaly pertuzumab a trastuzumab s docetaxelem, skupina C byla léčena pertuzumabem a trastuzumabem a skupina D pertuzumabem s docetaxelem.

Po chirurgickém odstranění nádoru byly pacientkám podány 3 cykly chemoterapie v 3týdenních intervalech (5-fluorouracil, epirubicin a cyklofosfamid), pacientkám ze skupiny C byly před chemoterapií podány ještě 4 cykly docetaxelu. Dále se pokračovalo s podáváním trastuzumabu v dávce 6 mg/kg každé 3 týdny až do dosažení 1 roku léčby (celkem tedy 17 léčebných cyklů).

Výsledky

Studie se zúčastnilo 417 pacientek. 5letého přežití bez progrese onemocnění (PFS) dosáhlo 81 % (95% interval spolehlivosti [CI] 71–87 %) pacientek ze skupiny A, 86 % (95% CI 77–91 %) ze skupiny B, 73 % (95% CI 64–81 %) ze skupiny C a 73 % (95% CI 63–81 %) ze skupiny D. Výsledky pro přežití bez známek onemocnění (DFS) byly konzistentní s dosaženým PFS.

Pacientky, které dosáhly pCR (souhrn ze všech skupin), dosahovaly častěji 5letého PFS (85 % vs. 76 % u pacientek, jež pCR nedosáhly; poměr rizik [HR] 0,54 [95% CI 0,29–1,00]).

Nebyly pozorovány žádné nové ani dlouhodobé bezpečnostní signály, tolerance léčby byla obdobná napříč skupinami. Nejčastějšími nežádoucími příhodami stupně ≥ 3 byly neutropenie, febrilní neutropenie a leukopenie. Podíl pacientek, jež hlásily nejméně jednu závažnou nežádoucí příhodu, byl napříč skupinami obdobný (18–22 %).

Závěr

PFS a DFS při 5letém sledování sice vykazovaly velké a překrývající se intervaly spolehlivosti, ale odpovídaly primárnímu cíli (pCR), což ukazuje, že neoadjuvantně podávaný pertuzumab je v kombinaci s trastuzumabem a docetaxelem přínosný. Výsledky dále naznačují, že dosažení pCR může být časným indikátorem dlouhodobého výsledku u časného HER2-pozitivního karcinomu prsu.

(este)

Zdroj: Gianni L., Pienkowski T., Im Y.-H. et al. 5-year analysis of neoadjuvant pertuzumab and trastuzumab in patients with locally advanced, inflammatory, or early-stage HER2-positive breast cancer (NeoSphere): a multicentre, open-label, phase 2 randomised trial. Lancet Oncol 2016; 17: 791–800, doi: 10.1016/S1470-2045(16)00163-7.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se