Kombinovaná léčba metastatického HER2 pozitivního karcinomu prsu – výsledky studie CLEOPATRA

30. 11. 2018

Přídavek pertuzumabu k terapii trastuzumabem a docetaxelem v klinické studii CLEOPATRA signifikantně prodlužoval přežití bez progrese u pacientek s metastatickým HER2 pozitivním karcinomem prsu. Následující článek přináší finální výsledky této studie s mediánem doby sledování 50 měsíců.

Metodika studie

Klinické studie fáze III CLEOPATRA (Clinical Evaluation of Pertuzumab and Trastuzumab) se zúčastnilo 808 pacientek s HER2 pozitivním metastatickým karcinomem prsu, jejichž onemocnění nebylo v metastatickém stadiu léčeno chemoterapií ani anti-HER2 terapií.

Všem pacientkám byla v 3týdenních cyklech podávána intravenózní léčba. Všechny užívaly trastuzumab (8 mg/kg v den 2 cyklu 1 a dále 6 mg/kg první den každého dalšího cyklu) a docetaxel (75 mg/m2 v den 2 cyklu 1 a dále ve stejné dávce první den každého dalšího cyklu).

Účastnice byly randomizovány k přídavku placeba nebo pertuzumabu (840 mg první den cyklu 1 a dále 420 mg první den každého dalšího cyklu) ke kombinované léčbě. Pertuzumab/placebo a trastuzumab byly podávány až do progrese onemocnění nebo do výskytu nezvladatelné toxicity. Bylo doporučeno podání nejméně 6 cyklů docetaxelu.

Výsledky

Medián celkové doby přežití činil v rameni s pertuzumabem 56,5 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 49,3 – nebylo dosaženo) oproti 40,8 měsíce (95% CI 35,8–48,3) ve skupině s placebem (poměr rizik [HR] 0,68; 95% CI 0,56–0,84; p < 0,001).

Medián přežití bez progrese (dle hodnocení investigátorů) se oproti placebu ve skupině s pertuzumabem zlepšil o 6,3 měsíce (HR 0,68; 95% CI 0,58–0,80). Pertuzumab prodlužoval medián doby trvání odpovědi o 7,7 měsíce.

Nejvíce nežádoucích příhod bylo pozorováno během období podávání docetaxelu. Dlouhodobá kardiologická bezpečnost léčby byla udržitelná.

Závěr

Přídavek pertuzumabu ke kombinované léčbě trastuzumabem s docetaxelem zvyšoval průměrnou dobu celkového přežití pacientek o 15,7 měsíce, což ukazuje na dobrou účinnost této kombinace v terapii HER2 pozitivního metastatického karcinomu prsu.

(este)

Zdroj: Swain S. M., Baselga J., Kim S.-B. et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med 2015; 372: 724–734, doi: 10.1056/NEJMoa1413513.Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se