Kardiovaskulární onemocnění u žen s karcinomem prsu

9. 10. 2018

Ženy, které se vypořádají s karcinomem prsu, jsou zatíženy vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Komentář k aktuálnímu odbornému sdělení publikovanému Americkou kardiologickou asociací (AHA – American Heart Association) shrnuje základní aspekty této problematiky a zdůrazňuje roli kardiovaskulární prevence.

Aspekty kardioonkologie

Ač jsou nejčastější příčinou úmrtí v ženské populaci kardiovaskulární (KV) onemocnění, velká část veřejnosti považuje za větší zdravotní riziko karcinom prsu. V souvislosti se stárnutím populace bude pacientek s karcinomem prsu nebo KV onemocněním, případně kombinací obojího neustále přibývat. V klinické praxi je důležité vnímat propojení obou těchto problémů. Diagnóza karcinomu prsu může s kardiovaskulárním systémem souviset hned několika způsoby:

  • Některá protinádorová léčiva (tradiční antracykliny i modernější cílená a hormonální léčba) mohou mít bezprostřední nežádoucí kardiovaskulární a kardiometabolické účinky. Preexistující KV onemocnění tak může být významným faktorem při volbě onkologické léčby a i zdravé ženy je nutné sledovat a zajistit jim kardioprotektivními léky. (Pro detailní informace o nežádoucích KV účincích konkrétních léčiv čtenáře odkazujeme na stanovisko AHA – Mehta et al., 2018.)
  • Neméně významné jsou i pozdní nežádoucí účinky. Například dávka antracyklinů, která souvisí s rizikem vzniku srdečního selhání, se sčítá v průběhu celého života. Je důležité neopomíjet ani jiné léčebné modality, např. radioterapii. Riziko vzniku ischemické choroby srdeční například roste úměrně dávce ionizujícího záření, které bylo srdce vystaveno.
  • KV onemocnění a karcinom prsu sdílejí řadu společných rizikových faktorů, jako jsou obezita, dyslipidémie nebo kouření.

Prevence: přístup ABCDE 

Obecně známé i specifičtější kroky pro prevenci srdečních onemocnění u osob s anamnézou karcinomu prsu připomíná akronym ABCDE.

  • A jako awareness (povědomí) znamená, že pacientka s anamnézou rakoviny prsu by měla být informována o zvýšení KV rizika a měla by znát příznaky srdečního onemocnění.
  • B reprezentuje blood pressure (krevní tlak), který by měl být udržován v mezích normálních hodnot. 
  • C zdůrazňuje cholesterol v mezích normy a zároveň cessation, důležitost zanechání kouření.
  • D je nejen dieta a kontrola hmotnosti, ale také diabetes mellitus – jeho léčba či prevence. V případě pacientek aktuálně léčených pro karcinom prsu reprezentuje D také dávky (doses) chemoterapie a záření, jež musejí být voleny obezřetně. 
  • E jako exercise upozorňuje na důležitost fyzické aktivity a lékařům zároveň připomíná echokardiografii, která by podle doporučení americké National Cancer Center Network měla být zvážena u části nemocných léčených antracykliny.

Závěr

Z uvedených bodů je zřejmé, že efektivní kardiovaskulární prevence v těchto případech vyžaduje spolupráci kardiologa, onkologa, lékaře primární péče a především pacientky samotné. Zásadní je edukace pacientek o KV rizicích a preventivních krocích, na které by se v průběhu řešení karcinomu prsu nemělo zapomenout.

(luko)

Zdroje:

  1. Moey M., Moslehi J. Comorbidities: cardiovascular disease and breast cancer. Nat Rev Cardiol 2018 Mar 13; 15 (4): 200−202, doi: 10.1038/nrcardio.2018.21.
  2. Mehta L. S., Watson K. E., Barac A. et al. Cardiovascular disease and breast cancer: where these entities intersect: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2018 Feb 20; 137 (8): e30−e66, doi: 10.1161/CIR.0000000000000556.


Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se