Je záchovná terapie u časného karcinomu prsu z hlediska přežití výhodnější než mastektomie?

8. 12. 2019

Velká kohortová analýza zahrnující téměř čtvrt milionu amerických pacientek s časným karcinomem prsu bez postižení lymfatických uzlin ukázala, že terapeutický přístup spočívající v záchovné operační léčbě a adjuvantní radioterapii celého prsu je spojen s delším celkovým přežitím (OS) než mastektomie. Autoři této práce také určili podskupiny pacientek, u nichž je záchovná terapie největším přínosem.

Metodika analýzy

Do analýzy bylo zařazeno 144 263 žen se záchovnou léčbou a 87 379 žen s mastektomií z Národní onkologické databáze USA (NCDB) s diagnózou karcinomu prsu pT1–2pN0cM0, které byly léčeny v období let 2006–2014. Skupiny měly odpovídající vstupní charakteristiky podle propensity score. Pacientky byly stratifikovány na základě skóre rizika vzdálené recidivy nádoru (Oncotype DX Recurrence Score: 100bodová škála, kde vyšší hodnota znamená vyšší riziko recidivy) a věku.

Výsledná zjištění

Výsledky ukázaly významně vyšší podíl pacientek s 5letým OS ve skupině se záchovnou léčbou: 94,4 % v porovnání s 91,8 % ve skupině s mastektomií (p < 0,001). Podobně 7letého OS dosáhlo 90 % nemocných při záchovné terapii a 85,2 % při mastektomii (p < 0,001). Multivariační analýza ukázala o 44 % vyšší OS ve skupině se záchovnou léčbou než ve skupině s mastektomií (poměr rizik [HR] 0,66; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,64–0,69; p < 0,001). Při porovnání podskupin byl zjištěn významný přínos záchovné terapie pouze u žen se skóre rizika recidivy nádoru > 25, nikoliv u žen s nižším skóre, a také u žen starších 50 let, nikoliv u mladších.

Závěr

Autoři svou analýzu uzavírají s tím, že záchovná terapie časného karcinomu prsu bez postižení lymfatických uzlin je spojena s delším OS než mastektomie, a to především u žen starších 50 let a u pacientek s vyšším skóre rizika vzdálené recidivy nádoru. Uvádějí však zároveň, že je nutné tyto závěry potvrdit v prospektivní studii.

(zza)

Zdroj: Almahariq M. F., Quinn T. J., Siddiqui Z. et al. Breast conserving therapy is associated with improved overall survival compared to mastectomy in early-stage, lymph node-negative breast cancer. Radiother Oncol 2019 Oct 12, pii: S0167-8140(19)33107-X, doi: 10.1016/j.radonc.2019.09.018 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se