Fixní kombinace trastuzumabu s pertuzumabem pro subkutánní podání u pacientek s časným nádorem prsu

25. 10. 2020

Na sympoziu věnovaném problematice nádorů prsu, jež se konalo v prosinci 2019 v texaském San Antoniu, byly prezentovány předběžné výsledky klinické studie FeDeriCa – ta srovnávala farmakokinetiku, účinnost a bezpečnost fixní kombinace trastuzumabu s pertuzumabem oproti intravenóznímu podání u pacientek s časným HER2-pozitivním karcinomem prsu. Na základě prezentovaných výsledků získal léčivý přípravek schválení amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).

Kombinovaná léčba karcinomů prsu

Přidání pertuzumabu k trastuzumabu a chemoterapii zlepšuje výsledky terapie u pacientek s HER2-pozitivními nádory prsu. Léčiva se obvykle podávají ve formě infuze, aplikace trvá přibližně 60–150 minut.

Nová fixní kombinace pro subkutánní podání obsahuje v 1 dávce kromě obou protilátek také rekombinantní lidskou hyaluronidázu, která dočasně odbourává hyaluronan ve tkáni, čímž napomáhá disperzi a absorpci léčiv po podkožní aplikaci. V prezentované studii byl léčivý přípravek aplikován podkožní injekcí do stehna během 5−8 minut.

Metodika studie

Multicentrické otevřené studie fáze III se zúčastnilo 500 pacientek s centrálně potvrzeným HER2-pozitivním invazivním nádorem prsu. Pacientky byly v neoadjuvantním režimu léčeny 8 cykly chemoterapie v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem. Protilátky byly podávány intravenózně (trastuzumab v zahajovací dávce 8 mg/kg a dále 6 mg/kg, pertuzumab v zahajovací dávce 840 mg a dále 420 mg) nebo subkutánně ve formě fixní kombinace (zahajovací dávka 600 mg trastuzumab/1200 mg pertuzumab a dále 600 mg oba). Po resekci nádoru pokračovaly pacientky v anti-HER2 terapii až do dosažení 18 cyklů.

Primárním cílem studie byla noninferiorita sérové koncentrace měřené jako Ctrough subkutánně podaného pertuzumabu před cyklem 8 vůči intravenóznímu podání. K sekundárním cílům patřila noninferiorita sérové koncentrace měřené jako Ctrough trastuzumabu, četnost celkové patologické úplné odpovědi nádoru v prsu a axile a bezpečnostní profil (zejména s ohledem na kardiologické riziko).

Výsledky

Byla prokázána noninferiorita sérových koncentrací Ctrough obou protilátek při subkutánním podání ve srovnání s intravenózním. Celkem 59,5 % pacientek (95% interval spolehlivosti [CI] 53,2−65,6) léčených intravenózně dosáhlo patologické úplné odpovědi na léčbu, v rameni se subkutánním podáním to bylo 59,7 % (95% CI 53,3−65,8), což bylo v souladu s daty ze dříve provedených klinických hodnocení. Bezpečnostní profil byl srovnatelný v obou studijních ramenech.

Závěr

Farmakokinetika, účinnost i bezpečnostní profil subkutánně podávaného trastuzumabu s pertuzumabem jsou srovnatelné s intravenózním podáním. Fixní kombinace protilátek pro podkožní podání tak představuje jednodušší a rychlejší alternativu léčby HER2-pozitivních nádorů prsu.

(este)

Zdroje:
1. Tan A. R., Im S.-A., Mattar A., et al. Subcutaneous administration of the fixed-dose combination of trastuzumab and pertuzumab in combination with chemotherapy in HER2-positive early breast cancer: primary analysis of the phase III, multicenter, randomized, open-label, two-arm FeDeriCa study. Cancer Res 2020; 80 (4 Suppl.): PD4-07. Dostupné na: https://cancerres.aacrjournals.org/content/80/4_Supplement/PD4-07
2. FDA accepts Roche’s Biologics license application for fixed-dose subcutaneous combination of Perjeta and Herceptin for HER2-positive breast cancer. Tisková zpráva. F. Hoffmann-La Roche, 2020 Feb 25. Dostupné na: www.globenewswire.com/news-release/2020/02/25/1989665/0/en/FDA-accepts-Roche-s-Biologics-License-Application-for-fixed-dose-subcutaneous-combination-of-Perjeta-and-Herceptin-for-HER2-positive-breast-cancer.htmlŠtítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se