Cílená léčba HER2-pozitivních nádorů prsu – novinky z kongresu ESMO 2020

11. 1. 2021

Uplynulý kongres Evropské společnosti pro lékařskou onkologii (ESMO) proběhl virtuální formou. Přinášíme vám stručný souhrn prezentací, které se týkají léčby HER2-pozitivních nádorů prsu.

Duální anti-HER2 blokáda v kombinaci s chemoterapií

Na základě výsledků klinické studie CLEOPATRA se kombinovaná léčba trastuzmabem, pertuzumabem a docetaxelem používá jako standardní 1. linie terapie u pacientek s HER2+ lokálně pokročilým či metastatickým nádorem prsu. Jednoramenná klinická studie PERUSE hodnotila účinnost a bezpečnost kombinace trastuzumabu a pertuzumabu s taxanem dle výběru ošetřujícího lékaře. Na kongresu byly prezentovány konečné výsledky této studie. Pacientky s neoperovatelným HER2+ lokálně pokročilým nebo metastatickým onemocněním dostávaly k duální anti-HER2 terapii docetaxel (54 %), paklitaxel (41 %) nebo nab-paklitaxel (5 %), a to až do progrese onemocnění nebo neakceptovatelné toxicity.

Výsledky studie PERUSE

Celkem bylo léčeno 1436 pacientek s mediánem věku 54 let, medián doby sledování činil 69 měsíců. Pozorovaný bezpečnostní profil a účinnost léčby byly v souladu se závěry studie CLEOPATRA. Medián přežití bez progrese onemocnění (PFS) pro celý soubor pacientek dosáhl 20,7 měsíce (95% interval spolehlivosti [CI] 18,9−23,1), medián celkového přežití (OS) 65,3 měsíce (95% CI 60,9−70,9). Medián PFS u podskupiny léčené docetaxelem činil 19,4 měsíce (95% CI 16,9−22,1), pacientky léčené paklitaxelem dosahovaly PFS 23,2 měsíce (95% CI 19,6−22,1), ve skupině s nab-paklitaxelem to bylo 19,2 měsíce (95% CI 11,7−37,1).

U 61 % nemocných byla zaznamenána nežádoucí příhoda stupně ≥ 3, nejčastěji neutropenie nebo průjem. Kvůli nežádoucím příhodám bylo nutné vysadit terapii pertuzumabem u 10 % pacientek, trastuzumabem u 9 % a chemoterapii u 20 % nemocných.

Od klinických hodnocení do reálné praxe

Observační studie provedená v 18 italských nemocnicích využila data všech 347 pacientek léčených kombinací trastuzumab/pertuzumab/taxan od vstupu pertuzumabu na trh. Vybraným taxanem byl v 60 % případů docetaxel a ve 40 % paklitaxel. Dosažená míra objektivní odpovědi na léčbu (ORR) činila 77 % s mediánem PFS 26,9 měsíce (95% CI 20-33,8). Bezpečnostní profil byl v souladu s dostupnými daty.

Závěr

Konečné výsledky studie PERUSE i data z reálné klinické praxe podporují použití kombinace trastuzumab + pertuzumab + taxan v 1. linii léčby lokálně pokročilého nebo metastatického HER2+ karcinomu prsu. Zdá se, že paklitaxel je validní alternativou k léčbě docetaxelem.

(este)

Zdroje:
1. Miles D. W., Ciruelos E. M., Schneeweiss A. et al. Final results from PERUSE, a global study of pertuzumab (P), trastuzumab (H) and investigator’s chosen taxane as first-line therapy for HER2-positive locally recurrent/metastatic breast cancer (LR/mBC). Ann Oncol 2020; 31 (suppl_4): S348−S395, doi: 10.1016/annonc/annonc268. Dostupné na: https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/final-results-from-peruse-a-global-study-of-pertuzumab-p-trastuzumab-h-and-investigator-s-chosen-taxane-as-first-line-therapy-for-her2-positi
2. Garrone O., Giarratano T., Michelotti A. et al. From the CLEOPATRA study to real life: Final results from the G.O.N.O. SUPER trial. Ann Oncol 2020; 31 (suppl_4): S348−S395, doi: 10.1016/annonc/annonc268. Dostupné na: https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-virtual-congress-2020/from-the-cleopatra-study-to-real-life-final-results-from-the-g.o.n.o.-super-trialŠtítky
Dětská onkologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se