Vztah metabolického syndromu a karcinomu prostaty

1. 5. 2016

Metabolický syndrom je spojen se zvýšeným výskytem karcinomu prostaty. Mimo jiné je asociován s častějším výskytem pokročilé dediferenciace tkáně, tedy s častějším zastoupením high-grade nádorů. Kanadská klinická studie hodnotila, zda je metabolický syndrom spojen také s celkově nepříznivě hodnoceným finálním patologickým nálezem a s rizikem celkové rekurence nemoci u mužů, kteří podstoupili radikální prostatektomii.

Studie zahrnovala muže, kteří tento zákrok absolvovali mezi lety 2004 a 2013. K získání dat byla použita databáze, do níž byly údaje vkládány prospektivně. Jako pozitivní pro metabolický syndrom byli hodnoceni muži, u nichž bylo přítomno 3 a více kritérií z následujících: obezita, dysglykemie, nízký HDL-cholesterol, vysoká hladina triglyceridů a hypertenze.

Celkově se jednalo o 1939 mužů, z nichž 439 (22,6 %) splnilo kritéria metabolického syndromu. Přítomnost metabolického syndromu byla spojena se zvýšeným Gleasonovým skóre (odds ratio [OR] 2,49; 95% CI 1,32–4,67; p = 0,005) a s výskytem extraprostatického onemocnění (OR 1,35; 95% CI 1,02–1,80; p = 0,04). U této skupiny mužů bylo zaznamenáno také nižší procento operací, u nichž byly zachovány nervy.

Metabolický syndrom byl dále spojen s častějším podáním záchranné terapie (hazard ratio [HR] 1,38; 95% CI 1,04–1,83; p = 0,03) a s trendem ke zvýšení rizika celkové rekurence onemocnění (HR 1,20; 95% CI 0,94–1,53; p = 0,15). Tyto dva výsledky ale nebyly statisticky signifikantní po adjustaci na parametry specifické pro onemocnění.

Na základě této analýzy autoři konstatují, že metabolický syndrom je spojen se zvýšeným rizikem výskytu extraprostatického onemocnění a nepříznivého histopatologického závěru. To je pak nejspíše důvodem zvýšeného rizika potřeby záchranné terapie po radikální prostatektomii. Nicméně při agresivnější resekci se toto nepříznivé spojení zdá být oslabené. U mužů s metabolickým syndromem a karcinomem prostaty by tedy upuštění od radikální prostatektomie mělo být důkladně zvažováno.

(eza)

Zdroj: Bhindi B., Xie W. Y., Kulkarni G. S. et al. Influence of metabolic syndrome on prostate cancer stage, grade and overall recurrence risk in men undergoing radical prostatectomy. Urology 2016 Mar 22, pii: S0090-4295(16)00302-2, doi: 10.1016/j.urology.2016.01.041 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se