Vztah hladin markerů kostního obratu a prognózy pacientů s metastatickým karcinomem prostaty

7. 5. 2015

Neúspěšná suprese kostního obratu při androgen deprivační léčbě karcinomu prostaty predikuje kratší dobu do progrese onemocnění a rozvinutí se skeletem souvisejících nežádoucích příhod. V léčbě karcinomu prostaty (KP) zvyšuje jinak jednoznačně efektivní androgen deprivační terapie (ADT) nežádoucím způsobem kostní obrat a snižuje kostní minerální denzitu.

Neúspěšná suprese kostního obratu při androgen deprivační léčbě karcinomu prostaty predikuje kratší dobu do progrese onemocnění a rozvinutí se skeletem souvisejících nežádoucích příhod.

V léčbě karcinomu prostaty (KP) zvyšuje jinak jednoznačně efektivní androgen deprivační terapie (ADT) nežádoucím způsobem kostní obrat a snižuje kostní minerální denzitu. Četnost s KP souvisejících nežádoucích skeletálních příhod (skeletal related event; SRE) prokazatelně snižuje současná aplikace některých bisfosfonátů nebo denosumabu. Je známo, že masivnější kostní obrat je u pacientů s kostními metastázami na podkladě různých typů nádorů asociován s větším počtem SRE a kratší dobou do progrese onemocnění. U kastračně rezistentního KP je elevace markerů kostního obratu prognostickým faktorem kratšího přežívání pacientů. Cílem předkládané práce bylo determinovat prognostickou hodnotu zvýšených hladin markerů kostního obratu u metastatického hormonosenzitivního KP.

Do prospektivní studie bylo celkem zahrnuto 63 pacientů s metastatickým KP, kteří byli léčeni ADT s risendronátem nebo bez něj. Hladiny markerů kostního obratu byly měřeny na začátku studie a po šesti měsících. Jednalo se o stanovení deoxypyridinolinu (DPD) a N-telopeptidu v moči a kostní alkalické fosfatázy (AP) a osteokalcinu (OC) v séru. Při statistickém zpracování byl použit multivariantní Coxův regresní model, který zahrnul pacientovu nejhorší naměřenou hodnotu prostatického specifického antigenu (PSA), rozsah jeho metastatického postižení a léčbu bisfosfonátem.

Medián doby sledování pacientů ve studii byl 39,7 měsíce. Použitý statistický model ukázal, že suprese markerů kostního obratu po šesti měsících léčby v porovnání s jejich výchozími hodnotami byla významně asociována s delším přežíváním bez rozvoje se skeletem souvisejících nežádoucích událostí. ADT bez léčby bisfosfonátem byla také, pravděpodobně z důvodu přímé protinádorové aktivity, asociována s poklesem markerů kostního obratu.

Neúspěšné potlačování kostního obratu při léčbě ADT může i přes jinak pozitivní odpověď na terapii pomoci identifikovat pacienty s hormonosenzitivním metastatickým KP, u nichž lze očekávat kratší dobu do progrese onemocnění a rozvinutí SRE. Budou-li výsledky předkládané práce dále potvrzeny, bylo by možné používat měření kostního obratu při hodnocení efektu nových látek s přímým protinádorovým účinkem u KP s kostními metastázami (nezávisle na hladinách PSA). Na stav kostí je třeba při ADT vždy včas reagovat vhodnou léčbou.

(the)

Zdroj: Hahn N. M., Yiannoutsos C. T., Kirkpatrick K., et al. Failure to suppress markers of boneturnover on first-line hormone therapy for metastatic prostate cancer is associated with shorter time to skeletal-related event. Clin Genitourin Cancer 2014; 12 (1): 33–40.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se