Využívání nástrojů k hodnocení kvality života spojené se zdravím u karcinomu prostaty

3. 5. 2016

Finští autoři provedli literární rešerši a zmapovali používání nástrojů ke zjištění kvality života spojené se zdravím u pacientů s karcinomem prostaty. Zjistili, že tento významný ukazatel je v klinických studiích užíván velmi zřídka.

Kvalita života spojená se zdravím (HRQoL) je důležitým ukazatelem úspěšnosti léčby. Informace o očekávané HRQoL může pacientům s nádorovým onemocněním a jejich lékařům pomoci také vybrat vhodný typ léčby. Nástroje ke zjištění HRQoL se dělí na generické (všeobecné) a specifické pro konkrétní typ nemoci, zároveň se rozlišují nástroje využívající metody přímé (založené na hodnotách, které lze změřit) a nepřímé (založené spíše na vyjádření pacienta). 

Metodika a výsledky studie

Do konečného hodnocení bylo zařazeno 33 prací vybraných z výsledků vyhledávání v databázích Medline, Cochrane Library, PsycINFO a CINAHL publikovaných mezi lety 2002 a 2015.

U 73 % (n = 24) těchto studií bylo použito hodnocení nepřímé, nejčastěji využívanými nástroji byly dotazníky EuroQol (EQ-5D; n = 21) a 15D (n = 5). Přímá metoda hodnocení HRQoL byla použita ve 48 % (n = 16) studií, nejčastěji se jednalo o využití vizuální analogové škály (VAS; n = 10), následované metodou Time-Trade-Off (n = 6). Skóre HRQoL se u lokalizované nemoci a časných stadií pohybovalo mezi 0,63 a 0,91, u pokročilého a metastatického onemocnění mezi 0,50 a 0,87. Velký rozptyl hodnot skóre HRQoL byl způsoben různými metodami a nástroji použitými v jednotlivých studiích.

Závěr

Ačkoli je kvalita života spojená se zdravím považována za důležitý ukazatel úspěšnosti léčby, počet studií, které se kvalitou života u pacientů s karcinomem prostaty zabývají, je velmi malý.

(epa)

Zdroj: Torvinen S., Bergius S., Roine R. et al. Use of patient assessed health-related quality of life instruments in prostate cancer research: a systematic review of the literature 2002−15. Int J Technol Assess Health Care 2016 Mar 22 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se