Vliv terapie denosumabem na kalcémii − z nežádoucího užitečným

8. 6. 2016

Následující článek prezentuje dvě studie ukazující dva pohledy na vztah denosumabu a hladiny sérového kalcia − každý z „jiné strany mince“.

Až u 90 % pacientů s karcinomem prostaty dochází k rozvoji kostních metastáz. Monoklonální protilátka denosumab je účinným pomocníkem nejen v paliativní léčbě, ale podle posledních výzkumů i v prevenci či oddálení vzniku těchto metastáz. Její účinek spočívá v inhibici činnosti osteoklastů blokádou ligandu RANKL.

Hypokalcémie je nutným rizikem

Lék tím pomůže kostem udržet si svou pevnost a denzitu, sníží riziko patologických zlomenin a dalších skeletálních komplikací nemoci. Nese však s sebou i riziko hypokalcémie. Toto riziko prokázala například studie z roku 2014, kde 9 (17,3 %) z celkových 52 sledovaných pacientů při léčbě denosumabem vykazovalo alespoň jednu epizodu hypokalcémie stadia 2 a výše dle kritérií CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) − tedy hladinu sérového kalcia ​< 2 mmol/l. Proto je třeba hypokalcémii při užívání denosumabu předcházet užíváním vápníku a vitamínu D. Tato informace si našla cestu i do oficiálních příbalových informací léčiv obsahujících denosumab.

Hyperkalcémie ohrožuje život pacientů

Ovšem zmíněná informace v příbalových letácích připouští výjimku. Vápník a vitamín D je třeba dodávat, pokud pacient nemá vysokou hladinu vápníku v krvi. Pacienti s kostní nádorovou chorobou mají často potíže právě s hyperkalcémií. Hyperkalcémie z malignity, vyvolaná intenzivní kostní resorpcí, může dosahovat závratných hodnot a vést až k ledvinnému selhání, kómatu a smrti.

Denosumab a kalcium podruhé

Hyperkalcémii z malignity je možné řešit všemi látkami modifikujícími kostní metabolismus (bone-modifying agents), tedy i bisfosfonáty. Denosumab však nejenže má na sérové kalcium obdobný účinek, ale může pomoci i tam, kde bisfosfonáty selhaly. Ve studii z roku 2013 byl podáván pacientům, kteří vykazovali hladinu kalcia > 3,1 mmol/l (CTCAE stadium 3 a více), ačkoliv již absolvovali léčbu bisfosfonáty, s poslední injekcí aplikovanou 7−30 dní před zahájením této studie. Denosumab byl podáván subkutánně v dávce 120 mg každý týden v průběhu prvního měsíce a poté měsíčně. 

Výsledky hovoří pozitivně

Z 15 pacientů došlo u 12 z nich k odpovědi na léčbu (hladina 2,9 mmol/l, což značí CTCAE stadium 1 či nižší) po 10 dnech; u 10 z nich došlo po těchto 10 dnech dokonce k úplné normalizaci kalcémie (hladina ≤ 2,7 mmol/l). Celkově byla úplná normalizace pozorována u 11 pacientů a trvala v průměru 26 dní. Tento výsledek je − vzhledem k nepříznivým vstupním hodnotám sledovaných pacientů − považován autory studie za velký úspěch.

Autoři této studie tak vyvozují, že denosumab může představovat novou léčebnou možnost při hyperkalcémii z malignity.

(luko)

Zdroje: 
1. Lechner B., DeAngelis C., Jamal N. et al. The effects of denosumab on calcium profiles in advanced cancer patients with bone metastases. Support Care Cancer 2014 Jul; 22 (7): 1765−1771.
2. Hu M. I., Glezerman I., Leboulleux S. et al. Denosumab for patients with persistent or relapsed hypercalcemia of malignancy despite recent bisphosphonate treatment. J Natl Cancer Inst 2013 Sep 18; 105 (18): 1417−1420.
3. SPC Xgeva 120 mg inj. sol.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se