Validace nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty přinesla méně optimistické výsledky

1. 12. 2015

Nezávislá externí validace dvou nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty (ERSPC 3/4 + DRE a PCPT-RC 2.0) u současné kohorty evropských pacientů ukázala méně slibné výsledky než původní práce. Horších výsledků bylo dosaženo zejména z hlediska predikce rizika jakéhokoliv karcinomu prostaty. Přesnější byl odhad rizika u high-grade karcinomu prostaty, zejména při použití ERSPC-RC.

Nezávislá externí validace dvou nových verzí nástrojů pro výpočet rizika karcinomu prostaty (ERSPC 3/4 + DRE a PCPT-RC 2.0) u současné kohorty evropských pacientů ukázala méně slibné výsledky než původní práce. Horších výsledků bylo dosaženo zejména z hlediska predikce rizika jakéhokoliv karcinomu prostaty. Přesnější byl odhad rizika u high-grade karcinomu prostaty, zejména při použití ERSPC-RC.

Nezávislá validace byla provedena na blíže nespecifikovaném evropském pracovišti terciární zdravotní péče. Retrospektivně byli zařazeni všichni pacienti, kteří v období let 2004–2012 podstoupili transrektální biopsii prostaty (n = 1996). U každého z mužů byla pomocí nových verzí ERSPC-RC (verze 3/4 zahrnující digitální vyšetření per rectum) a PCPT-RC (verze 2.0) vypočtena pravděpodobnost záchytu karcinomu prostaty a prognosticky signifikantního karcinomu prostaty (high-grade, Gleasonovo skóre ≥ 7). Tato pravděpodobnost byla porovnána s výsledky biopsie.

Karcinom prostaty byl diagnostikován ve 24 % případů a high-grade karcinom prostaty v 11 %. Kalibrace byla u obou nástrojů srovnatelná, PCPT-RC ukázal mírně lepší výsledky v predikci rizika jakéhokoliv i high-grade karcinomu prostaty. Diskriminace byla u obou nástrojů srovnatelná u jakéhokoliv karcinomu prostaty (AUC 0,65 vs. 0,66), u high-grade karcinomu byl mírně lepší ERSPC-RC (AUC 0,73 vs. 0,70). Rozhodovací analýza ukázala srovnatelný celkový přínos obou nástrojů u jakéhokoliv karcinomu prostaty a mírně větší přínos ERSPC-RC u high-grade nádoru.

Nástroj pro výpočet rizika ERSPC-RC (European Randomized study of Screening for Prostate Cancer – Risk Calculator) vznikl v roce 2006 a jeho verze postupně zahrnovaly jednotlivé parametry pro predikci rizika. Zde validovaná verze 3/4 + DRE slouží k výpočtu rizika pozitivního výsledku biopsie a rizika high-grade tumoru a zahrnuje rodinnou anamnézu, věk, obtíže s močením, hladinu PSA, případnou anamnézu předchozích biopsií a výsledek digitálního vyšetření per rectum (DRE) bez nutnosti ultrasonografického vyšetření (TRUS). Nástroj PCPT-RC (Prostate Cancer Prevention Trial – Risk Calculator) vznikl rovněž v roce 2006 a při výpočtu rizika pozitivního výsledku biopsie vychází z hladiny PSA, rodinné anamnézy, DRE a anamnézy předchozích negativních výsledků biopsie.

(zza)

Zdroje:
1. Poyet C., Nieboer D., Bhindi B. et al. Prostate cancer risk prediction using the novel versions of the ERSPC and PCPT risk calculators: independent validation and comparison in a contemporary European cohort. BJU Int 2015 Aug 31; doi: 10.1111/bju.13314 [Epub ahead of print].
2. European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Dostupné na: http://www.prostatecancer-riskcalculator.com/seven-prostate-cancer-risk-calculators [navštíveno 30. 9. 2015].
3. Individualized Risk Assessment of Prostate Cancer (PCPT-RC). Dostupné na: http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/Pages/uroriskcalc.jsp [navštíveno 30. 9. 2015].Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se