Úloha sester v managementu kostních metastáz

2. 11. 2015

Karcinom prostaty patří mezi nejčastější maligní nádory u mužské populace. S rozvojem moderní terapie se neustále prodlužuje medián přežití a z novotvaru prostaty se tak stává spíše chronické onemocnění. Jednou z komplikací, které trápí postižené v pokročilých fázích nemoci, jsou kostní metastázy. Sofistikovanou možnost jejich managementu představuje monoklonální protilátka denosumab. Úlohou sester v této problematice se zabýval článek, který byl letos uveřejněn v časopisu Supportive Care in Cancer.

Denosumab vykazuje antiresorpční účinky na úrovni osteoklastů. Látka působí v rámci endogenní regulační kaskády RANK/RANKL/OPG. Zatímco navázání ligandu RANKL na příslušný receptor RANK resorpci zvyšuje, tělu vlastní OPG (osteoprotegerin) aktivitu osteoklastů naopak tlumí. A právě aktivitu OPG napodobuje denosumab. Oproti OPG nabízí delší biologický poločas a výraznější klinický efekt. Využíván je v prevenci kostních příhod (SRE = skeletal related events) spojených s metastázami malignit, stejně jako v terapii osteoporózy u rizikových nemocných.

Podle integrované analýzy tří registračních studií s 5723 pacienty, která byla uveřejněna v časopisu Cancer v roce 2012 a která srovnávala denosumab s bisfosfonátem zoledronátem, bylo dokázáno, že pacienti léčení denosumabem měli posunutý nástup první SRE oproti pacientům léčeným zoledronátem o 8,2 měsíce. Po celou dobu studie navíc měli pacienti léčení denosumabem vyšší kvalitu života než pacienti léčení kyselinou zoledronovou. Denosumab měl také lepší vliv na prevenci bolesti a vedl k nižší spotřebě opiátů.

Podle předchozí literatury je zřejmé, že rozvoj SRE snižuje kvalitu života nemocných s pokročilým stadiem karcinomu prostaty. Článek uveřejněný v časopisu Supportive Care in Cancer poukázal především na potenciál sester v identifikaci a managementu nemocných s kostními metastázami. Často jsou to totiž právě ony, kdo může jako první rozpoznat symptomy spojené s jejich rozvojem. Jedná se především o bolest kostí a následně i neurologické komplikace a svalovou slabost. Sestry zároveň mají v praxi s pacientem jedinečný vztah, který mohou využít pro důkladnou edukaci nemocného jak o povaze jeho choroby a jejím managementu, tak právě o typických symptomech, které jsou s rozvojem SRE spojeny. Obojím přispívají k brzkému rozpoznání kostních metastáz.

V případě časného rozpoznání kostních komplikací je možné rychlé nasazení účinné terapie, včetně denosumabu, která vede ke snížení rizik vedoucích k narušení uspokojivé kvality života.

(ond)

Zdroje:
1. Campbell-Baird C. et al. Clinical efficacy of denosumab versus bisphosphonates for the prevention of bone complications: implications for nursing. Support Care Cancer 2015 – publikováno on-line 23. srpna 2015.
2. Cleeland C. S. et al. Pain outcomes in patients with advanced breast cancer and bone metastases: results from a randomized, double-blind study of denosumab and zoledronic acid. Cancer 2013 Feb 15; 119 (4): 832–838.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se