Účinek denosumabu v léčbě a prevenci kostních metastáz u pacientů s karcinomem prostaty

18. 1. 2016

V souvislosti s onemocněním a léčbou karcinomu prostaty není ojedinělý rozvoj kostních komplikací (kostní bolest, osteoporóza, kostní metastázy, vznik patologických fraktur apod.). V prevenci jejich vzniku byl prokázán pozitivní efekt denosumabu, který patří mezi tzv. antiresorpční léky.

Kostní komplikace

Kostní komplikace u karcinomu prostaty mohou vznikat v důsledku přítomnosti nádoru samotného nebo jejich rozvoj souvisí s užívanou léčbou. V terapii tohoto karcinomu se využívá tzv. androgenní deprivace, která může vést ke snížení hustoty kostního minerálu (BMD = bone mineral density). Tím se zvyšuje riziko rozvoje osteoporózy. Dalšími závažnými komplikacemi karcinomu prostaty jsou osteoplastické metastázy do skeletu, riziko rozvoje kostní bolesti, patologických fraktur nebo komprese míchy v důsledku epidurální expanze tumoru.

Důležitou roli v patogenezi hrají osteoklasty, proto se v léčbě i prevenci rozvoje kostních komplikací využívají léčiva, jež ovlivňují aktivitu osteoklastů. Jako prevence vzniku kostních metastáz se využívají tzv. antiresorpční léčiva, mezi která patří například denosumab.

Denosumab − mechanismus účinku

Buňky karcinomu prostaty produkují nádorové cytokiny (IL-6, IL-18, TNF-α, TGF-β) a bioaktivní peptidy (např. PTHrP = parathyroid hormone-related peptide). Tyto molekuly inhibují aktivitu osteoblastů a stimulují osteoklasty. V případě karcinomu prostaty hraje důležitou roli aberantní stimulace RANK (receptoru aktivujícího nukleární faktor κB) exprimovaného na osteoklastech pomocí specifického ligandu RANKL. Ligand je vázán na povrchu stromálních buněk kostní dřeně a na T-lymfocytech, jež jsou aktivovány pomocí nádorových cytokinů. Vazba ligandu (RANKL) na receptor (RANK) vyvolá aktivaci osteoklastů, inhibici jejich apoptózy a stimuluje tedy kostní resorpci.

Za normální situace osteoblasty produkují osteoprotegerin (OPG), který aktivaci RANK kompetitivně brání vazbou na RANKL. U některých nádorových onemocnění je však rovnováha RANKL/RANK/OPG narušena ve prospěch aktivace RANK signální dráhy. Významnou možností ovlivnění této dráhy je proto použití protilátky vůči RANKL − denosumabu. Tato plně humánní monoklonální protilátka se podává subkutánně a její pozitivní efekt byl prokázán v řadě klinických studií. Denosumab snižuje riziko osteoporotických fraktur v důsledku antiandrogenní léčby a působí také preventivně proti vzniku kostních komplikací u mužů s karcinomem prostaty. 

Shrnutí a závěr

V léčbě karcinomu prostaty se uplatňují nová antiandrogenní léčiva steroidní i nesteroidní povahy, jako např. enzalutamid a abirateron, či nová radiofarmaka využívající radium-223. Antiresorpční terapie je však zásadní v rámci prevence rozvoje kostních komplikací, jež mají výrazný vliv na kvalitu života pacientů. Denosumab se v klinických studiích ukázal jako účinný v prevenci rozvoje těchto komplikací.

(idav)

Zdroj: Saylor P. J. Bone targeted therapies for the prevention of skeletal morbidity in men with prostate cancer. Asian J Androl 2014 May; 16 (3): 341−347.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se