Úbytek kostní hmoty u androgendeprivační terapie pacientů s karcinomem prostaty – jaké jsou možnosti?

1. 11. 2015

Androgendeprivační terapie (ADT) je v současné době standardní nebo adjuvantní léčbou u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Jedním z nežádoucích účinků je však vliv ADT na kostní hmotu.

Delší očekávaná průměrná délka života onkologických pacientů s karcinomem prostaty s sebou nese i požadavek na lepší kvalitu života. ADT navozené snižování kostní denzity a tím zvýšené riziko fraktur je příčinou zvýšené morbidity a mortality, které má přímý i nepřímý dopad nejen na zvyšování nákladů ve zdravotnictví, ale i na celou společnost. Vhodné postupy v managementu pacientů s karcinomem prostaty by měly mít za cíl provádět včasný screening a zavést preventivní a léčebná opatření zamezující ztrátě kostní denzity.

Nedávno publikovaný přehledový článek hodnotí různé faktory a vlivy působící na úbytek kostní denzity v úvodní fázi ADT a zabývá se možnými podpůrnými vlivy změny životního stylu v ochraně kostního zdraví. Především však popisuje léčebné postupy zahrnující bisfosfonáty, biologickou léčbu a selektivní modulátory estrogenových receptorů. Bisfosfonáty obecně představují skupinu léčiv široce používanou v léčbě chorob spojených se ztrátou kostní hmoty. Kyselina zoledronová, bisfosfonát pro intravenózní podání, působí jako silný inhibitor kostní resorpce. Denosumab je unikátní svým složením i cíleným mechanismem účinku a je indikován k prevenci kostních příhod u dospělých pacientů s nádorovým onemocněním s osteolytickými, osteoblastickými nebo smíšenými kostními metastázami solidních tumorů. Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) a Evropská léková agentura (EMA) schválily vedle kyseliny zoledronové i denosumab 60 mg (Prolia s. c. inj., preskripce lékařem-specialistou v odbornostech endokrinologie, vnitřní lékařství, revmatologie, ortopedie, traumatologie), novou biologickou terapii pro léčbu úbytku kostní hmoty v souvislosti s ADT u mužů s nemetastazujícím karcinomem prostaty.

Podle výsledků recentních studií je léčba úbytku kostní hmoty denosumabem nebo kyselinou zoledronovou u pacientů s pokročilým karcinomem prostaty na ADT vhodná v každém stadiu nádorového onemocnění prostaty. Je vhodné tyto farmakoterapeutické postupy zvážit i v preventivním režimu osteopenie pro efektivní zamezení ztráty kostní hmoty spojené s nasazením ADT u nádorového onemocnění prostaty.

(thom)

Zdroj: Bienz M., Saad F. Androgen-deprivation therapy and bone loss in prostate cancer patients: a clinical review. Bonekey Rep 2015 Jun 24; 4: 716, doi: 10.1038/bonekey.2015.85. Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se