Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a časného karcinomu prostaty

30. 7. 2015

V současné době se v České republice neprovádí celoplošný skrínink karcinomu prostaty pomocí PSA. Jedním z důvodů je nízká specificita vyšetření, která vede ke zbytečné zátěži pacientů v podobě biopsie prostaty neboli k takzvané „over diagnostice“. Nová pilotní studie plzeňských lékařů se snažila zjistit, zda existují sérové markery, které usnadní diferenciální diagnostiku benigní hyperplazie prostaty a časných fází karcinomu prostaty.

V současnosti existují dva hlavní důvody, proč se neprovádí celoplošný skrínink karcinomu prostaty pomocí prostatického specifického antigenu (PSA). Jedním důvodem je výše zmíněná nízká specificita vyšetření, která vede k zbytečným případům biopsie prostaty. Druhým důvodem je stanovisko Americké onkologické společnosti (ASCO) z roku 2011, která konstatuje, že pomocí PSA a freePSA nelze odhadnout agresivitu nádorového procesu. Diagnóza karcinomu prostaty v tomto případě vede k zahájení léčby v případech, kdy vůbec není indikována. Tým lékařů z Fakultní nemocnice v Plzni se proto rozhodl zjistit, zda stanovení [−2]proPSA (volné isoformy PSA) vyřeší problém „over diagnostiky“.

Metody studie

V období od listopadu 2010 do dubna 2012 byla v imunoanalytické laboratoři FN Plzeň vyšetřena séra 76 pacientů Urologické kliniky s podezřením na karcinom prostaty, kteří byli indikováni k biopsii prostaty pod ultrasonografickou kontrolou. U všech pacientů byla nejprve stanovena hladina celkového PSA. Pokud se pohybovala v rozmezí 0–30 μg/l, byla doplněna o stanovení freePSA, [−2]proPSA a dále byl vypočítán poměr %freePSA a Prostate Health Index (PHI). Ve všech případech byly k dispozici výsledky palpačního vyšetření prostaty, sonografie a objem prostaty, výsledek biopsie prostaty a medikace před a v době odběru krevního vzorku. Průměrný věk pacientů činil 68 let.

Výsledky studie

Podle výsledků biopsie byli pacienti rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvořilo 50 nemocných s benigní hyperplazií prostaty. Druhou skupinu pak 26 nemocných s karcinomem prostaty. V sérech pacientů s histologicky prokázaným karcinomem prostaty se prokázalo signifikantní zvýšení hladiny [−2]proPSA a PHI oproti nemocným s benigní hyperplazií prostaty ([−2]proPSA medián 27 vs. 14 ng/l, PHI medián 77 vs. 35). U hladiny celkového PSA a %freePSA naopak nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly (mediány tPSA 7,7 vs. 7,1 μg/l a %freePSA 11,4 vs. 16 %).

Závěr

Výsledky pilotní studie svědčí o tom, že stanovení [−2]proPSA a vypočtení indexu PHI může být velkým přínosem v diferenciální diagnostice benigní hyperplazie prostaty a karcinomu prostaty. Pokud se pilotní zkušenosti ověří i v rozsáhlejší studii, v budoucnu by mohlo dojít ke snížení počtu prováděných biopsií.

(holi)

Zdroj: Fuchsová R. a kol. Stanovení sérových markerů v diferenciální diagnostice časného karcinomu prostaty (pilotní studie). Klin. Biochem. Metab., 21 (42), 2013, No. 1, p. 21–24.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se