Rizikové faktory časnějšího vzniku metastáz u kastračně rezistentního karcinomu prostaty

11. 12. 2016

Karcinom prostaty je primárně hormonálně senzitivní nádor, jehož buňky rostou za přítomnosti androgenů. Tato citlivost však postupem času zaniká a vzniká tzv. kastračně rezistentní karcinom prostaty (CRPC), jehož buňky jsou schopné dělení a metastazování i v prostředí bez androgenů. Jaká jsou rizika dřívějšího přechodu do metastatického onemocnění u CRPC, zjišťovala americká studie publikovaná v časopisu Urology.

Retrospektivní studie analyzovala 458 pacientů s nemetastazujícím CRCP, kteří byli léčeni androgen-deprivační terapií. Přítomnost metastáz byla zjišťována rutinním kostním skenem či jinými zobrazovacími metodami.

Výsledky

Celkem 256 (56 %) mužům byly v průběhu 36měsíčního sledování diagnostikovány metastázy. Procento přežití bez metastáz činilo 79 %, 65 %, 52 %, 47 % a 41 % po 1, 2, 3, 4 a 5 letech od diagnózy CRPC. V multivariabilní analýze byly nezávisle asociovány s kratším časem do vzniku metastáz následující faktory: Gleasonovo skóre 8−10 (HR 1,61; p = 0,026), primárně lokální terapie (HR 1,38; p = 0,028), vyšší hladina prostatického specifického antigenu (PSA) v čase diagnózy CRPC (logPSA HR 1,64; p < 0,001) a čas dosažení dvojnásobné hladiny PSA ≤ 6 měsíců (HR 1,42; p = 0,040). Oproti tomu rasa, věk a čas od zahájení androgen-deprivační léčby do vzniku CRPC nebyly spojeny s rychlejším vznikem metastáz.

Závěr

V průběhu 5 let až 60 % mužů s nemetastazujícím CRPC přejde do metastatického onemocnění. Nejčastěji pak vznikají metastázy v prvních 3 letech od diagnózy CRPC. Vyšší Gleasonovo skóre, primárně lokální terapie, vyšší hladiny PSA a kratší čas do zdvojnásobení hladin PSA byly faktory nezávisle spojené s rychlejším rozvojem metastáz. Tyto faktory by tak měly být brány v úvahu při stratifikaci pacientů dle rizika rozvoje metastáz.

(boba)

Zdroje:
1. Moreira D. M., Howard L. E., Sourbeer K. N. et al. Predictors of time to metastasis in castration-resistant prostate cancer. Urology 2016 Oct; 96: 171−176, doi: 10.1016/j.urology.2016.06.011.
2. Hanuš M., Matoušková M. Nové možnosti léčby kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Remedia 2012; 22: 254−262.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se