Pro pacienty s karcinomem prostaty je subjektivně důležité zachování sexuálních, vylučovacích a vyměšovacích funkcí

9. 4. 2015

Spokojenost pacientů s karcinomem prostaty s léčebnou péčí byla ve velké studii CaPSURE významně ovlivněna kvalitou života související se zdravím a strachem z recidivy karcinomu při vstupu do studie a dále zhoršením sexuálních funkcí, vylučování moči a vyprazdňování střev.

Do studie CaPSURE byla zařazeno 3056 pacientů ze 40 center v USA s lokalizovaným karcinomem prostaty. Cílem bylo posoudit vliv demografických, klinických, terapeutických a subjektivních parametrů na spokojenost s léčebnou péčí. Tito pacienti vyplnili v průběhu 2 let léčby dotazník spokojenosti. Spokojenost s léčebnou péčí byla hodnocena pomocí validovaného nástroje a zahrnovala komunikaci se zdravotníky, důvěru ke zdravotníkům, jejich komunikační dovednosti, lidský přístup a celkovou spokojenost. Nezávislý vztah mezi jednotlivými parametry a spokojeností s léčbou byl hodnocen pomocí multivariační lineární regresní analýzy.

Ze zařazených pacientů podstoupilo 63 % radikální prostatektomii, 28 % radioterapii a 9 % primární androgendeprivační léčbu. Podle výsledků se spokojeností s léčbou nesouvisely demografické, klinické ani terapeutické charakteristiky. Spokojenost významným a nezávislým způsobem ovlivnily skóre kvality života při vstupu do studie měřené pomocí SF-36 (Short Form-36 Health Survey), míra strachu z recidivy karcinomu (obě p < 0,01), zhoršení sexuálních funkcí (p = 0,03), zhoršení vylučování moči (p < 0,01) a zhoršení vyprazdňování střev (p = 0,02). 

Výsledky ukazují význam zachování sexuálních, vylučovacích a vyměšovacích funkcí pro pacienty s karcinomem prostaty. Kromě toho lze pro zkvalitnění péče a specifické intervence použít parametry hodnocené při zahájení léčby, jako jsou kvalita života související se zdravím nebo strach z recidivy karcinomu.

(zza)

Zdroj: Resnick M. J., Guzzo T. J., Cowan J. E., et al. Factors associated with satisfaction with prostate cancer care: results from Cancer of the Prostate Strategic Urologic Research Endeavor (CaPSURE). BJU Int. 2013 Feb; 111 (2): 213–220.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se