Prevalence incidentálních karcinomů prostaty − systematický přehled pitevních studií

6. 3. 2016

Screening karcinomu prostaty může detekovat neprogresivní případy onemocnění, což vede ke stigmatizaci pacienta nadbytečnou léčbou. Výsledky systematického přehledu pitevních studií totiž potvrzují vysoký výskyt incidentálního karcinomu prostaty u starších mužů, kteří zemřeli v důsledku jiných příčin.

Úvod

Karcinom prostaty je jednou z nejčastějších příčin úmrtí mužů ve vyspělých zemích. Část odborné veřejnosti tak naléhá na využití specifického prostatického antigenu (PSA) pro screening zhoubného onemocnění prostaty. Biochemický screening hladiny PSA v séru je nyní v mnoha zemích běžnou metodou, a to navzdory varováním některých zdravotnických autorit, že možný přínos může být převýšen riziky spojenými s nadbytečnou diagnostikou a léčbou. V případě pozitivity PSA testu se přistupuje k biopsii prostaty, jejímž cílem je verifikovat histologickou diagnózu a určit grading a rozsah onemocnění. Diagnostika a prognostická stratifikace je však složitý proces vyžadující subjektivní úsudky, které vyúsťují v nejednoznačný náhled na problematiku mezi odborníky v oboru patologie.

Karcinom prostaty lze identifikovat již u mladších populačních skupin, což naznačuje obvykle pomalou progresi onemocnění s dlouhou preklinickou fází. Klinické symptomy se většinou vyskytují u starších mužů, mnoho z nich však zemře před manifestací karcinomu prostaty v důsledku jiných obtíží. Cílem systematického přehledu je tak kvantifikace potenciálu nadbytečné diagnostiky a léčby zhodnocením pitevních nálezů incidentálního karcinomu prostaty u dospělých mužů.

Metodika studie

Do systematického přehledu byly zahrnuty pitevní studie u mužů starších 18 let bez diagnózy karcinomu prostaty v anamnéze. Podmínkou zařazení studie do analýzy byla histologická verifikace autoptického nálezu. Vyřazeny byly naopak práce neobsahující informace o věku a histologii nebo zahrnující méně než 100 subjektů. Za tímto účelem byly vyhledány studie skrze databáze Medline a Embase. Hlavním výstupem analýzy bylo zhodnocení věkem stratifikované míry prevalence karcinomu prostaty verifikovaného histopatologicky.

Výsledky studie

Do metaanalýzy bylo zahrnuto celkem 29 studií publikovaných v letech 1948−2013. Navzdory předpokladům nebyl v průběhu let pozorován žádný patrný trend v předpokládané prevalenci karcinomu prostaty. Prevalence onemocnění se podle výsledků zvyšuje v každé věkové dekádě (OR = 1,7; 1,6−1,8) a současně je vyšší při užití Gleasonova skóre (OR = 2,0; 1,1−3,7). Žádný jiný faktor nebyl dostatečně prediktivní. Průměrná odhadovaná prevalence karcinomu prostaty se nelineárním způsobem zvyšuje z 5 % (95% CI 3−8 %) u mužů mladších 30 let na 59 % (95% CI 48−71 %) u mužů starších 79 let.

Závěr

Výsledky metaanalýzy pitevních studií potvrdily rostoucí prevalenci karcinomu prostaty v závislosti na věku. Tento trend je zapotřebí vzít v úvahu při tvorbě screeningových programů, které by mohly vést k případům nadbytečné diagnózy a následné léčby.

(holi)

Zdroj: Bell K. J., Del Mar C., Wright G., Dickinson J., Glasziou P. Prevalence of incidental prostate cancer: a systematic review of autopsy studies. Int J Cancer 2015 Oct 1; 137 (7): 1749−1757; doi: 10.1002/ijc.29538.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se