Použití denosumabu u nemetastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

4. 3. 2015

Po zavedení screeningu karcinomu prostaty pomocí zjišťování hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) se zvýšil počet případů diagnostikovaných již v raném stadiu.

Po zavedení screeningu karcinomu prostaty pomocí zjišťování hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) se zvýšil počet případů diagnostikovaných již v raném stadiu.

Zachycení karcinomu prostaty již v raném stadiu umožňuje u většiny pacientů podstoupení chirurgického zákroku s kurativním záměrem, popř. využití kurativní radioterapie. Nejsou-li tyto léčebné postupy dostatečné, dochází obvykle k progresi onemocnění se zvyšováním hladiny PSA a vzniku kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC), u něhož mohou nebo nemusí být přítomny metastázy (metastazující CRPC nebo nemetastazující CRPC – NM-CRPC). U NM-CRPC je hladina PSA nejdůležitějším ukazatelem progrese onemocnění, protože v průběhu dvou let dochází až u jedné třetiny pacientů s NM-CRPC k progresi onemocnění a vzniku kostních metastáz.

Ve světě existují značné rozdíly v terapeutických přístupech k pacientům s CRPC. Při nedostatečnosti radioterapie nebo chirurgického zákroku následuje léčba tzv. androgenní deprivací v podobě chirurgické nebo častěji farmakologické kastrace, která bývá v západních zemích používána pouze u pokročilého nebo metastazujícího karcinomu, zatímco v asijských zemích je využívána i u pacientů bez metastáz. Průměrná doba přežití u mužů s metastatickým CRPC přitom není delší než 2 roky, proto je důležité se na přítomnost či nepřítomnost metastáz u karcinomu prostaty zaměřit. 

Denosumab (lidská monoklonální protilátka) je zatím jedinou účinnou látkou, u které byl prokázán vliv na oddálení vzniku kostních metastáz. Do nejnovější klinické studie zkoumající účinek denosumabu ve srovnání s placebem byli zařazeni pacienti s NM-CRPC, u nichž bylo vysoké riziko vzniku kostních metastáz (hladina PSA ≥ 8,0 ng/ml). U denosumabu bylo v této studii zjištěno výrazné prodloužení doby přežití bez kostních metastáz a rovněž prodloužení doby do vzniku prvních o přibližně čtyři měsíce v porovnání s placebem. Celková doba přežití se však u obou testovaných skupin významně nelišila. 

Podle provedených studií má denosumab jako jediný v současnosti dostupný preparát schopnost významně oddálit vznik kostních metastáz. Karcinom prostaty je však heterogenním onemocněním, jeho přínos pro konkrétního pacienta s NM-CRPC by proto měl vždy zhodnotit ošetřující lékař. 

(rpa)

Zdroj: Hong J. H., Kim I. Y. Nonmetastatic castration-resistant prostate cancer. Korean J Urol. 2014 Mar; 55 (3): 153–60. doi: 10.4111/kju.2014.55.3.153. Epub 2014 Mar 13.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se