Nárůst užívání opioidů po skeletálních příhodách u metastatického karcinomu prostaty

8. 9. 2016

U pacientů s metastatickým karcinomem prostaty bylo po skeletálních příhodách (SRE − skeletal-related events) zjištěno významné zvýšení dlouhodobého užívání opioidů i dávky těchto léčiv. Výsledky studií ukazují na potřebu dalších terapeutických možností v léčbě bolesti po SRE a v prevenci dalších kostních příhod.

Sledovaná populace pacientů

Američtí autoři nedávno v časopise Clinical Therapeutics publikovali výsledky studie, jež hodnotila užívání opioidů u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty po SRE (patologická zlomenina, nutná operace nebo ozařování kosti, komprese páteřní míchy a hyperkalcémie spojená s malignitou). Je známo, že SRE jsou provázeny zvýšením bolesti a zhoršením kvality života.

S využitím databází MarketScan Commercial a Medicare bylo do studie zařazeno 1071 pacientů s diagnostikovanou SRE v období leden 2005 až září 2014. Průměrný věk pacientů činil 71 let a 10,8 % z nich trpělo při vstupu do studie chronickou bolestí.

Výsledky

Nejčastější SRE bylo ozáření kostí (60,2 %), ozáření a operace kosti (15,0 %), patologická zlomenina (7,2 %) a operace kosti (6,5 %). Při porovnání období ≥ 12 měsíců před diagnózou SRE a ≥ 6 měsíců po diagnóze SRE se zdvojnásobil podíl času pokrytý opioidy (z 0,3 na 0,6; p < 0,0001), přibližně o 50 % se zvýšil počet pacientů s dlouhodobým užíváním opioidů (z 22,1 na 32,1 %), klesl podíl pacientů, kteří užívali krátkodobě působící opioidy v monoterapii (z 35,1 na 32,5 %; p < 0,0001) a zvýšil se počet pacientů, kteří užívali kombinace opioidů (z 13,7 na 19,1 %; p < 0,0001). Také vzrostla dávka užívaných opioidů (vyjádřená jako ekvivalent morfinu) z 9,1 na 13,1 mg.

Kromě toho se zvýšil podíl pacientů, kteří po SRE užívali jen opioidy (z 11,0 na 46,1 %; p < 0,0001) a klesl počet pacientů, kteří po SRE využívali pouze ozáření (z 36,0 na 4,7 %; p < 0,0001). Zjištěn byl rovněž nárůst počtu pacientů, kteří po SRE nevyužívali ani ozáření, ani opioidy (ze 14,5 na 42,0 %; p < 0,0001). Užívání bisfosfonátů kleslo po SRE ze 40,2 na 8,6 % a užívání nesteroidních antirevmatik z 26,7 na 17,5 % (obě p < 0,0001).

Závěr

Autoři touto prací upozornili na značné zvýšení užívání opioidů u nemocných s metastatickým karcinomem prostaty po SRE a na vysoké procento těchto pacientů, kteří po SRE nevyužívají léčbu opioidy ani ozáření, což poukazuje na potřebu dalších terapeutických možností pro zmírnění bolesti a prevenci dalších kostních příhod.

(zza)

Zdroj: Yaldo A., Wen L., Ogbonnaya A. et al. Opioid use among metastatic prostate cancer patients with skeletal-related events. Clin Ther 2016 Jul 28, pii: S0149-2918(16)30442-8, doi: 10.1016/j.clinthera.2016.06.018 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se