Kouření tabákových výrobků a mortalita na karcinom prostaty

8. 6. 2016

Ve Spojených státech amerických došlo v poslední době k poklesu mortality na karcinom prostaty. Současně s tímto jevem došlo k poklesu prevalence kouření tabákových výrobků. Prezentovaná studie se tak zabývala právě možnou souvislostí mezi kouřením a mortalitou na karcinom prostaty.

Úvod

Snížení prevalence kouření tabákových výrobků souvisí se zavedením nové kontrolní politiky spotřeby tabáku ve Spojených státech amerických. Díky současné legislativě se podařilo snížit incidenci mnoha nemocí spojených s kouřením. Jedná se zejména o kardiovaskulární a respirační choroby a karcinom plic. V roce 2014 byl seznam chorob, které kauzálně souvisejí s kouřením tabákových výrobků, rozšířen o karcinom prostaty.

Mortalita na karcinom prostaty postupně klesá již od roku 1990. Určitě se tak děje částečně také díky sofistikovanějším léčebným metodám a možnostem screeningu. Moderní diagnostické a terapeutické možnosti však tento jev úplně nevysvětlují. Aktivní kuřáctví je prokázaným rizikovým faktorem zejména pro rozvoj agresivních forem karcinomu prostaty s vysokým rizikem progrese, rekurence a mortality. Tento poznatek vedl výzkumníky k provedení studie, která se zabývala možnou souvislostí mezi kouřením tabákových výrobků a mortalitou na karcinom prostaty.

Metodika studie

Ekologická studie zkoumala míru mortality v souvislosti s karcinomem prostaty celkem ve 4 amerických státech (Kalifornie, Kentucky, Maryland a Utah). Do výzkumu byli zahrnuti muži starší 35 let bez ohledu na rasovou či etnickou příslušnost. Sledování probíhalo v letech 1999−2010, tedy v období výrazného poklesu mortality na karcinom prostaty. Údaje o specifické prevalenci současného kouření tabákových výrobků byly čerpány z průřezového průzkumu provedeného Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Data ohledně mortality na karcinom prostaty a jiné příčiny byla také čerpána z databází této instituce.

Výsledky 

Ve zkoumaném období došlo v Kalifornii ročně k poklesu prevalence kouření o 3,5 % (95% CI –4,4 až –2,5 %) a mortality na karcinom prostaty o 2,5 % (95% CI –4,4 až –2,5 %). V Kentucky došlo k ročnímu poklesu prevalence kouření o 3 % (95% CI –4,0 až –1,9 %) a mortality na karcinom prostaty o 3,5 % (95% CI –4,3 až –2,7 %). V Marylandu došlo ročně k poklesu prevalence kouření o 3 % (95% CI –7,0 až –1,2 %) a mortality na karcinom prostaty o 3,5 % (95% CI –4,1 až –3,0 %). V Utahu se jednalo o roční pokles prevalence kouření o 3,5 % (95% CI –5,6 až –1,3 %) a mortality na karcinom prostaty o 2,1 % (95% CI –3,8 až –0,4 %).

Ačkoliv byl pokles prevalence kouření a mortality na karcinom prostaty u mužů bílé rasy ve všech státech statisticky významný, u mužů černé rasy se podařilo dosáhnout statisticky signifikantního poklesu pouze v Marylandu (v případě izolované hodnoty mortality na karcinom prostaty také v Kalifornii).

Závěr

Výsledky studie naznačují, že pokles mortality na karcinom prostaty může být pozitivním efektem klesající prevalence kouření tabákových výrobků.

(holi)

Zdroj: Jones M. R., Joshu C. E., Kanarek N. et al. Cigarette smoking and prostate cancer mortality in four US states, 1999−2010. Prev Chronic Dis 2016 Apr 14; 13: E51; doi: 10.5888/pcd13.150454.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se