Hladiny kostních markerů a klinické výsledky u pacientů s kostními metastázami po antiresorpční terapii − integrovaná analýza tří studií

3. 7. 2016

Hladiny kostních markerů po antiresorpční terapii korelují s prognózou onkologicky nemocných pacientů. Potvrdila to práce recentně publikovaná v časopisu Clinical Cancer Research.

Antiresorpční terapie signifikantně snižuje hladinu markerů kostního obratu (BTM) u pacientů s kostními metastázami. Cílem studie bylo prokázat spojitost mezi změnami BTM a celkovým přežitím (OS), progresí nemoci (DP) a progresí nemoci v kostech (DPB) u pacientů léčených denosumabem nebo kyselinou zoledronovou.

Studovaný soubor a metodika

Do retrospektivní integrované analýzy tří studií III. fáze bylo zahrnuto 5543 pacientů s kostními metastázami léčených demosumabem (n = 2775) nebo kyselinou zoledronovou (n = 2768). Medián věku obou skupin činil 63 let. Hladiny N-telopeptidu v moči (uNTx) a sérové kostní alkalické fosfatázy (sBSAP) byly stanoveny na počátku a po ukončení 3měsíční léčby. Hodnoty OS, DP a DPB byly srovnávány s hladinami BTM ≥ medián a s hladinami BTM < medián po ukončení 3měsíční léčby.

Výsledky

Výsledky této integrované analýzy lze shrnout následovně:

  • Koncentrace uNTx ≥ medián (10 nmol/mmol kreatininu) byly spojeny se signifikantně nižším OS v porovnání s hladinami uNTx < medián (HR 1,85; p < 0,0001).
  • Koncentrace sBSAP ≥ medián (12,6 ng/ml) byly spojeny se signifikantně nižším OS v porovnání s hladinami sBSAP < medián (HR 2,44; p < 0,0001). 
  • Koncentrace uNTx a sBSAP ≥ medián byly spojeny s výrazně vyšším rizikem DP (HR 1,31; p < 0,0001 a HR 1,71; p < 0,0001) a DPB (HR 1,11; p = 0,0407 a HR 1,27; p < 0,0001).

Závěr a shrnutí

Hladiny kostních markerů (po ukončení 3měsíční antiresorpční terapie) rovné či vyšší než medián byly spojeny s horšími klinickými výsledky. V praxi by proto stanovení kostních markerů po ukončení antiresorpční léčby mohlo sloužit jako jeden z časných, snadno měřitelných a neinvazivních prognostických faktorů onkologických pacientů.

(raj)

Zdroj: Lipton A., Smith M. R., Fizazi K. et al. Changes in bone turnover marker levels and clinical outcomes in patients with advanced cancer and bone metastases treated with bone antiresorptive agents. Clin Cancer Res 2016 May 2; pii: clincanres.3086.2015; doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-3086 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se