Denosumab je vhodný k prevenci skeletálních komplikací u metastazujícího kastračně rezistentního karcinomu prostaty

2. 2. 2015

V klinické studii fáze 3 byl denosumab účinnější než zolendronát v redukci kostních komplikací u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) a kostními metastázami. Skeletální komplikace (skeletal-related events – SREs) byly definovány jako ozařování kostí, chirurgie kosti, patologické zlomeniny, míšní komprese. Naproti tomu symptomatické kostní komplikace (symptomatic skeletal events – SSEs) byly definovány jako podskupina SREs zahrnující kromě ozařování kostí a kostní chirurgie pouze symptomatické patologické zlomeniny a symptomatické míšní komprese.

V klinické studii fáze 3 byl denosumab účinnější než zolendronát v redukci kostních komplikací u pacientů s kastračně rezistentním karcinomem prostaty (castration-resistant prostate cancer – CRPC) a kostními metastázami. Skeletální komplikace (skeletal-related events – SREs) byly definovány jako ozařování kostí, chirurgie kosti, patologické zlomeniny, míšní komprese. Naproti tomu symptomatické kostní komplikace (symptomatic skeletal events – SSEs) byly definovány jako podskupina SREs zahrnující kromě ozařování kostí a kostní chirurgie pouze symptomatické patologické zlomeniny a symptomatické míšní komprese.

Pacienti s CRPC a kostními metastázami, kteří nebyli dříve léčeni bisfosfonáty, byli randomizováni k zaslepenému podávání 120 mg denosumabu subkutánně a intravenóznímu podávání placeba každé 4 týdny nebo intravenóznímu podávání zolendronátu v dávce 4 mg spolu se subkutánním podáváním placeba každé 4 týdny. Doba od diagnózy SRE nebo SSE do objevení se střední nebo závažné bolesti byla zjišťována pomocí Brief Pain Inventory Short Form.

Léčba denosumabem signifikantně snížila riziko první SSE (HR 0,78; 95% CI 0,66–0,93; p = 0,005) a první a následné SSE (RR 0,78; 95% CI 0,65–0,92; p = 0,004) oproti zolendronátu. Rozdíly v léčbě byly podobné při srovnávání pacientů se SSEs (n = 48) a pacientů se SREs (n = 45). Mezi pacienty bez bolestí či s mírnou bolestí za začátku studie byly SSEs i SREs asociovány s rozvojem bolesti střední či závažné (p < 0,0001). Pokud byly jako hodnocený parametr použity SSEs místo SREs, mělo kostní komplikace méně pacientů, zvláště pak zlomenin.

U pacientů s CRPC a kostními metastázami denosumab snižoval oproti zolendronátu riziko skeletálních komplikací.

(epa)

Zdroj: Smith M. R., Coleman R. E., Klotz L., et al. Denosumab for the Prevention of Skeletal Complications in Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer: Comparison of Skeletal-Related Events and Symptomatic Skeletal Events. Ann Oncol. 2014 Nov 25. pii: mdu519. [Epub ahead of print]Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se