Denosumab chrání před vznikem kostních metastáz

8. 4. 2016

Řada onemocnění, jež měla v minulosti akutní průběh, se s rozvojem moderní léčby mění spíše v chronická. Příkladem je rovněž karcinom prostaty. Muži mohou s tímto novotvarem žít i řadu let, významnou příčinou jejich morbidity a mortality jsou však kostní metastázy. Poměrně novou terapeutickou možností v prevenci a léčbě kostních metastáz je monoklonální protilátka denosumab, která inhibuje činnost osteoklastů přes blokádu ligandu RANKL.

Použití denosumabu v primární prevenci kostních metastáz u mužů s dosud nemetastatickým, kastračně rezistentním karcinomem prostaty sledovala práce uveřejněná v časopisu Lancet v roce 2012.

Design studie

Tato dvojitě zaslepená studie III. fáze zahrnula celkem 1432 nemocných s vysokým rizikem vzniku kostních metastáz (hladina prostatického specifického antigenu [PSA] ≥ 8,0 μg/l a/nebo zdvojnásobení jeho koncentrace během ≤ 10 měsíců). Randomizováni byli k podávání buď 120 mg denosumabu každé 4 týdny, nebo placeba. Randomizace byla stratifikovaná podle předchozí a probíhající chemoterapie a podle kritérií založených na hodnotě PSA. Primárním sledovaným parametrem byl čas do výskytu symptomatických i asymptomatických kostních metastáz nebo do smrti z jakékoliv příčiny.

Výsledky studie

Ukázalo se, že denosumab signifikantně prodloužil medián primárního sledovaného parametru o 4,2 měsíce (29,5 vs. 25,2 měsíce, hazard ratio [HR] 0,85, 95% CI 0,73–0,98; p = 0,028). Kromě toho denosumab prodloužil také čas do výskytu první metastázy (33,2 vs. 29,5 měsíce, HR 0,84, 95% CI 0,71–0,98; p = 0,032).

Četnost nežádoucích účinků byla v obou skupinách podobná, s výjimkou vyšší incidence osteonekrózy čelisti a hypokalcemie u pacientů léčených denosumabem. Tyto události ovšem byly poměrně vzácné, osteonekróza čelisti se vyskytla u 5 % nemocných, kteří byli léčeni denosumabem, hypokalcemie pak u 2 % pacientů na denosumabu a u < 1 % z placebové skupiny.

Závěr

Klinická studie amerických autorů přispěla k poznání, že monoklonální protilátka denosumab vykazuje protektivní efekt vůči vzniku kostních metastáz u mužů s karcinomem prostaty.

(ond)

Zdroj: Smith M. R., Saad F., Coleman R. et al. Denosumab and bone-metastasis-free survival in men with castration-resistant prostate cancer: results of a phase 3, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2012 Jan 7; 379 (9810): 39−46; doi: 10.1016/S0140-6736(11)61226-9. Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se