Bezpečnost dlouhodobé léčby denosumabem u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty nebo prsu

1. 12. 2015

Podle aktuální studie publikované v časopisu Supportive Care in Cancer je dlouhodobá léčba denosumabem u pacientů s metastatickým karcinomem prostaty a prsu bezpečná, a to i po předchozí terapii kyselinou zoledronovou.

Denosumab i kyselina zoledronová (ZA) prokazatelně redukují výskyt kostních komplikací u pacientů s karcinomem prostaty nebo prsu. Dosud však chybí dostatek informací o jejich bezpečnosti při dlouhodobé léčbě. Aktuální práce mezinárodního kolektivu autorů shrnující výsledky otevřených extenzí dvou studií fáze III se zaměřila na hodnocení dlouhodobé bezpečnosti denosumabu.

Sledováni byli pacienti s metastatickým karcinomem prsu nebo prostaty léčení ve dvojitě zaslepeném režimu denosumabem (120 mg každé 4 týdny subkutánně) nebo ZA (4 mg každé 4 týdny intravenózně). Protože se v případě denosumabu prokázala vyšší účinnost, bylo pacientům nabídnuto jeho podávání v otevřené extenzi po dobu dalších 2 let.

Kumulativní medián expozice denosumabu byl 19,1 měsíce ve studii s pacienty s karcinomem prsu (n = 1019) a 12,0 měsíce ve studii s pacienty s karcinomem prostaty (n = 942). Celkem 295 pacientů bylo denosumabem léčeno více než 3 roky. V průběhu otevřeného sledování nebyly identifikovány žádné nové bezpečnostní signály, a to ani u pacientů původně léčených ZA.

Během zaslepených sledování byla na expozici adjustovaná incidence osteonekróz čelisti 49 (1,9 %) v případě denosumabu a 31 (1,2 %) při podávání ZA. Celkem se vyskytlo (bez adjustace na expozici) 32 (6,9 %) a 25 (5,5 %) nových případů osteonekróz čelisti u pacientů pokračujících v léčbě denosumabem a u těch, kteří byli původně léčeni ZA. Incidence hypokalcémie činila 4,3 % u pacientů pokračujících v léčbě denosumabem a 3,1 % u těch, kteří na něj přešli po léčbě ZA.

Předkládaná práce neidentifikovala žádné nové bezpečnostní signály při dlouhodobé léčbě denosumabem. Prokázala navíc bezpečnost denosumabu po předchozí terapii ZA. Hypokalcémie se vyskytovala se stejnou četností během zaslepeného i otevřeného sledování. Incidence osteonekrózy čelisti v závislosti na expozici antiresorpční léčbě vzrostla. To je však v souladu s již dříve publikovanými výsledky.

(the)

Zdroj: Stopeck A. T., Fizazi K., Body J. J. et al. Safety of long-term denosumab therapy: results from the open label extension phase of two phase 3 studies in patients with metastatic breast and prostate cancer. Support Care Cancer 2015 Sep 3; doi: 10.1007/s00520-015-2904-5 [Epub ahead of print].Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se