Udržovací léčba perorálním olaparibem u žen s mutací BRCA1/2 a relapsem ovariálního karcinomu

27. 4. 2020

Ve studii fáze III publikované v časopisu Lancet Oncology byla hodnocena data týkající se účinnosti olaparibu u pacientek s ovariálním karcinomem a mutací BRCA1/2. Inhibitor poly(ADP‑ribóza)polymerázy (PARP) olaparib již předtím prokázal účinnost ve studii fáze II u nemocných s předchozí citlivostí na léčbu platinovými deriváty.

Metodika studie

SOLO2/ENGOT-Ov21 byla mezinárodní multicentrická randomizovaná placebem kontrolovaná studie fáze III. Hodnotila udržovací terapii olaparibem u pacientek se zrelabovaným ovariálním karcinomem s mutací BRCA1/2, které již dříve dostaly nejméně 2 linie chemoterapie.

Pacientky byly náhodně rozděleny v poměru 2 : 1 k perorálnímu podávání olaparibu v dávce 300 mg 2× denně nebo placeba. Do studie tak bylo zařazeno 295 pacientek, z nichž 196 dostalo udržovací léčbu s olaparibem a u 99 bylo podáváno placebo. Randomizace byla stratifikována také s ohledem na dřívější odpověď na chemoterapii (kompletní nebo částečná) a dle délky intervalu bez podávání chemoterapie s platinovým derivátem (6−12 měsíců vs. > 12 měsíců).

Primárním cílem byla doba přežití bez progrese (PFS), analýza účinnosti pracovala s intention-to treat populací (celkovou populací analyzovanou podle původně přidělené léčby).

Výsledná zjištění

Účinnost

Přežití bez progrese (PFS) bylo signifikantně delší u nemocných léčených olaparibem (19,1 měsíce; 95% interval spolehlivosti [CI] 16,3−25,7) oproti placebu (5,5 měsíce; 95% CI 5,2−5,8), s poměrem rizik (HR) 0,30 (95% CI 0,22−0,41; p < 0,0001).

Bezpečnostní profil

Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly anémie, únava či astenie, vyskytla se také neutropenie. Závažné nežádoucí příhody byly popsány u 18 % (tj. 35) pacientek dostávajících olaparib a u 8 % ve skupině s placebem. Nejčastěji se jednalo o anémii (7 případů), bolesti břicha (3 případy) a intestinální obstrukci (3 případy). U 1 pacientky se později vyvinula akutní myeloidní leukémie.

Závěr

Udržovací léčba inhibitorem PARP, tedy léčivem nepatřícím mezi klasická cytostatika, u žen s relapsem ovariálního karcinomu citlivým na předchozí léčbu platinovými deriváty a s pozitivitou mutace BRCA1/2 vedla k signifikantnímu prodloužení přežívání bez progrese, při akceptovatelné toleranci terapie. Navíc se v případě olaparibu jedná o perorální přípravek, což přispívá k adherenci k léčbě.

(eza)

Zdroj: Pujade-Lauraine E., Ledermann J. A., Selle F. et al. Olaparib tablets as maintenance therapy in patients with platinum-sensitive, relapsed ovarian cancer and a BRCA1/2 mutation (SOLO2/ENGOT-Ov21): a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol 2017; 18 (9): 1274−1284, doi: 10.1016/S1470-2045(17)30469-2.Štítky
Gynekologie a porodnictví Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se