Aktuální indikační kritéria pro testování mutací v genech BRCA1 a BRCA2 u karcinomu prsu a ovarií

16. 7. 2020

Vyšetření mutačního stavu genů BRCA1/2 může být přínosné z důvodu prevence, v případě již zjištěného karcinomu prsu a/nebo ovarií potom i přímo léčby. Přinášíme stručný přehled aktuálních doporučení pro testování vycházející z guidelines NCCN (National Comprehensive Cancer Network) z roku 2019 a z doporučených postupů Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP.

Indikační kritéria testování u sporadické formy

Podezření na sporadickou formu BRCA-pozitivního karcinomu pojímáme a genetické testování provádíme v následujících případech:

  • Karcinom ovaria/tuby nebo primární peritoneální karcinom v jakémkoli věku.
  • Triple-negativní karcinom prsu (TNBC) do 60 let věku (pozn.: medulární karcinomy prsu se téměř vždy shodují s TNBC).
  • Unilaterální karcinom prsu do 45 let (do 50 let při neznámé rodinné anamnéze).
  • Dva samostatné primární karcinomy prsu (první do 50 let nebo oba do 60 let).
  • Duplicita karcinomu prsu a slinivky v jakémkoli věku.
  • Karcinom prsu u muže v jakémkoli věku.

Indikační kritéria testování u familiární formy

Platí, že karcinom ovaria, tuby nebo primární peritoneální karcinom v rodinné anamnéze jsou vždy indikací k testování. Testování je indikované také v následujících případech výskytu příslušných karcinomů u příbuzných:

  • 3 příbuzní – alespoň 3 příbuzní (včetně probandky) s karcinomem prsu v jakémkoli věku.
  • 2 příbuzní (včetně probandky) s karcinomem prsu, kdy alespoň 1 je diagnostikovaná ve věku do 50 let nebo obě do 60 let.
  • Probandka s karcinomem prsu v jakémkoli věku a přímý příbuzný s karcinomem ovaria, triple-negativním karcinomem prsu nebo medulárním karcinomem prsu, s karcinomem prsu u muže, karcinomem slinivky břišní nebo s high-grade či primárně metastatickým karcinomem prostaty.

Zjistí-li se somatická, patogenní či pravděpodobně patogenní mutace v genech asociovaných s hereditárním karcinomem prsu a ovaria v tumoru (ať už prsu, ovaria nebo jde o zcela jiný typ nádoru), jedná se rovněž o indikaci k testování familiární formy.

Prediktivní testování známé rodinné mutace se provádí u příbuzných od 18 let věku, ve zvláštních případech je možný i individuální postup.

Testování z důvodu léčby

Znalost statusu genů BRCA1/2 může sloužit jako indikace vhodnosti operační léčby nebo k rozhodnutí o vhodné chemoterapii (zařazení platinového derivátu u pacientek s triple-negativním karcinomem prsu). Status BRCA1/2 může také sloužit k potenciálnímu zařazení pacientky do léčby inhibitory PARP (například u high-grade epitelových nádorů ovarií nebo metastatického karcinomu prsu).

Pokud již pacientka nemocná je, a nespadá do jedné z výše vyjmenovaných skupin, které jsou v riziku dědičného nádorového onemocnění, současná doporučení publikovaná v suplementu Klinické onkologie 2019 stanovují, že mimo populací v hereditárním riziku o dalších indikacích z důvodů léčby rozhoduje ošetřující lékař vzhledem k rychle se rozvíjejícím možnostem nových léčebných postupů.

Při rozhodování o léčbě je dobré pamatovat i na možnost stanovení somatických mutací v nádorové tkáni. Toto vyšetření zachytí oba druhy mutací – jak zárodečnou, tak ryze somatickou. V případě, že má pacientka v dědičném riziku primárně vyšetřenou přítomnost somatických mutací, je vždy třeba, aby byla odeslána jak s pozitivním, tak i negativním výsledkem rovněž ke genetickému vyšetření z důvodu prevence v rodině.

V případech, kdy onkolog či gynekolog odesílá pacientku urgentně na genetickou konzultaci a k testování z důvodu získání podkladů pro terapeutické rozhodnutí, by měl vždy uvést, jak rychle potřebuje výsledek testování znát.

Vzhledem k rychle se rozšiřujícím možnostem nových léčebných postupů je indikace k testování mutací v genech BRCA1/2 v rukou ošetřujícího lékaře.

(eza)

Zdroj: BRCA-related breast and/or ovarian cancer syndrome. NCCN Guidelines, version 3.2019. Dostupné na: www2.tri-kobe.org/nccn/guideline/gynecological/english/genetic_familial.pdfŠtítky
Gynekologie a porodnictví Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se