Rizikové faktory vzniku renálního karcinomu po transplantaci ledviny

5. 11. 2021

Němečtí autoři v níže citované práci identifikovali modifikovatelné rizikové faktory související s rozvojem renálního karcinomu (RCC) de novo u pacientů po transplantaci ledviny.

Metodika analýzy a hodnocená data

Výzkumníci analyzovali data 1655 pacientů, kteří v letech 2000–2012 podstoupili transplantaci ledviny v univerzitní nemocnici v německém Hannoveru. K pacientům, u nichž byl zjištěn de novo RCC po transplantaci, vyhledali v poměru 1 : 2 kontrolní jedince, u kterých po transplantaci k rozvoji RCC nedošlo, ale odpovídali pacientům s RCC z hlediska indikace transplantace, věku v době transplantace, pohlaví příjemce orgánu, počtu provedených transplantací, transplantace od žijícího dárce a délky sledování. Ze statistických metod použili párový t-test pro porovnání spojitých proměnných, Cochranův-Mantelův-Haenszeův test pro porovnání kategorických proměnných a multivariační logistickou regresi pro identifikaci nezávislých rizikových faktorů vzniku RCC.

Výsledky

De novo RCC se objevil u 26 pacientů, k nimž bylo možné vyhledat odpovídající kontroly. S vyšším rizikem RCC po transplantaci souvisela delší doba hemodialýzy před transplantací (p = 0,007), podávání cyklosporinu A (p = 0,029) nebo mykofenolát mofetilu (p= 0,020) jako imunosupresivní terapie po transplantaci a větší podíl času po transplantaci na léčbě mykofenolát mofetilem (p = 0,046) či prednisolonem (p = 0,042). Jako významné nezávislé rizikové faktory rozvoje RCC po transplantaci byly v multivariační analýze identifikovány délka hemodialýzy před transplantací, doba užívání prednisolonu a podávání cyklosporinu A či mykofenolát mofetilu.

Závěr

Nezávislé rizikové faktory vzniku RCC u pacientů po transplantaci ledviny zahrnují delší hemodialýzu před transplantací, imunosupresi s cyklosporinem A nebo intenzifikovanou imunosupresi s přidáním mykofenolát mofetilu a delší podíl doby podávání prednisolonu během sledování.

(zza)

Zdroj: Kleine-Döpke D., Oelke M., Schwarz A. et al. Renal cell cancer after kidney transplantation. Langenbecks Arch Surg 2018; 403 (5): 631−641, doi: 10.1007/s00423-018-1694-x.Štítky
Nefrologie Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se