Labiální synechie s pseudoinkontinencí

7. 5. 2019

Při postmenopauzálním genitourinárním syndromu (PGS) dochází k involuci zevních pohlavních orgánů, pochvy nebo distálních částí močového traktu a může nastat i situace, při které prakticky kontinuálně odchází moč. Nejedná se však o inkontinenci.

Postmenopauzální genitourinární syndrom

Rozvoj PGS je dán především poklesem hladiny estrogenu a fúze (synechie) malých labií ve střední čáře představuje jednu z jeho těžších forem. Může být jen parciální, ale pokud je kompletní, nenacházíme prakticky žádný poševní vchod. Tento stav je asociovaný s pseudoinkontinencí: Pacientky si stěžují na kontinuální odtok moči, který ale nemůže být klasifikován ani jako stresová, ani jako urgentní inkontinence. Je tedy označován právě jako pseudoinkontinence.

Sedm případů z archivu

Na toto téma byla nedávno publikována zajímavá retrospektivní studie. V ní byla analyzována data 7 pacientek průměrného věku 72,9 ± 12,1 roku, které absolvovaly chirurgickou léčbu kompletní labiální fúze, jež nastala v rámci PGS, bez anamnézy malignity, ozařování nebo rekonstrukční chirurgie genitálu.

U všech 7 žen bylo provedeno fyzikální vyšetření, které prokázalo značnou atrofii genitálu, pro srůst labií nemohl být identifikován poševní vchod. U všech žen byla následkem stálého používání nevhodných (vlhkých) vložek přítomná macerace pokožky a dermatitida. Při kašli nebyl odtok moči zaznamenán, žádná z pacientek neměla postmikční reziduum větší než 50 ml. Kvantitativní hodnocení prolapsu pánevních orgánů se ve všech případech ukázalo jako nemožné. Podle 3denních mikčních deníků nebyl zřetelný žádný pevný režim močení a byl snížený objem moči.

Terapie

Všechny pacientky byly indikované k operačnímu řešení. Výkon byl prováděn v gynekologické poloze v lokální anestezii nebo analgosedaci. Ve všech případech začal pokusem o manuální rozrušení srůstu tahem za okraje. Pokud se tento krok podařil, zavedl chirurg prsty do vagíny, aby mohl rozrušit ostatní konglutinované části. Jestliže se prvotní pokus nepodařil, lékař identifikoval oblast srůstu, vložil do ní klíšťky podle Kochera a vzniklý otvor postupně zvětšoval. Následně nalezl zevní ústí močové trubice a zavedl do ní Foleyho katétr, provedl incizi ve tvaru písmene U a vzniklou chlopeň odstranil. Rány poté odděleně zašil. Do pochvy zavedl sondu. Výkon byl prováděn pod clonou cefalosporinů 2. generace.

Pacientky byly ihned po výkonu propuštěny do domácího ošetřování, analgezie byla zajištěna běžnými nesteroidními antiflogistiky a všem postačila. Antibiotika byla podávána ještě po dobu 3 dnů. 48 hodin po výkonu se pacientky dostavily na kontrolu, k převazu a odstranění katétru. Hojení probíhalo per primam, po 3 týdnech byla provedena finální kontrola. U žádné z pacientek se neobjevila rekurence.

Kvalita ošetřovatelské péče je zásadní

Nemocné, jež trpí synechií malých labií s pseudoinkontinencí, by měly navštívit lékaře co nejdříve. Na dobu nutnou k organizaci výkonu by pak měly být zajištěny vhodnými a kvalitními inkontinenčními pomůckami v dostatečném počtu, aby operační terén nebyl zbytečně narušený dermatitidou.

(pez)

Zdroj: Mikos T., Lioupis M., Grimbizis G. F. Postmenopausal complete labial fusion and pseudo-incontinence: a case series. Case Rep Womens Health 2019; 21: e00101, doi: 10.1016/j.crwh.2019.e00101.Štítky
Praktické lékařství pro dospělé Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se