Predikce agresivity karcinomu: index zdraví prostaty (PHI) jako slibný marker budoucnosti

2. 2. 2020

Index zdraví prostaty (PHI – Prostate Health Index) je diagnostický krevní test kombinující hladinu prostatického specifického antigenu (PSA), volného PSA (fPSA) a izoformy [-2]proPSA (p2PSA), díky jehož využití v diagnostice karcinomu prostaty je možné snížit počet zbytných biopsií prostaty v porovnání se stanovením samotného PSA. Nedávno publikovaná česká práce hodnotila využitelnost PHI ke zhodnocení agresivity karcinomu prostaty. Porovnávala hodnoty PHI s výsledky předoperační biopsie a pooperační histologie prostaty u mužů indikovaných k radikální prostatektomii.

Metodika a průběh studie

Do studie byli zařazeni muži, u nichž byla mezi červencem 2013 a červnem 2016 provedena biopsie prostaty a následná radikální prostatektomie a u nichž byly předoperačně stanoveny hladiny PSA, fPSA a p2PSA. Z předoperační biopsie i z pooperačního histologického vyšetření bylo stanoveno Gleasonovo skóre (GS). Pacienti byli rozděleni do skupiny s GS 6 a s GS ≥ 7, a to jednak podle výsledků biopsie a jednak na základě pooperační histologie. V obou případech byly mezi skupinami s GS 6 a s GS ≥ 7 porovnány hodnoty PSA, p2PSA, %fPSA, PHI.

Výsledky

Analyzovány byly vzorky od 474 mužů, průměrného věku 67 let (rozmezí 43–76 let).

Dle předoperační biopsie mělo 297 mužů GS 6 a 177 mužů GS ≥ 7. Mezi těmito skupinami byl zjištěn statisticky významný rozdíl v hladině PSA (p = 0,0012), p2PSA (p < 0,0001) a PHI (p < 0,0001).

Podle pooperačního histologického vyšetření mělo 181 mužů GS 6 a 293 mužů GS ≥ 7. Statisticky významné rozdíly mezi těmito skupinami byly zjištěny u všech parametrů: PSA (p = 0,0012), p2PSA (p < 0,0001), %fPSA (p < 0,0001) i PHI (p < 0,0001).

Nejlepší poměr mezi senzitivitou a specificitou (největší plocha pod křivkou) predikce výsledku GS 6 nebo GS ≥ 7 byl zjištěn u PHI, a to dle výsledku jak biopsie, tak i histologie.

Závěr

Autoři svou práci uzavírají s tím, že ze sledovaných parametrů je pro rozdělení pacientů do kategorií s GS 6 a s GS ≥ 7 nejlepší modalitou PHI. Jeho použití může pomoci při rozhodnutí mezi sledováním a provedením radikální prostatektomie, případně mezi šetrnějším a radikálnějším zákrokem.

(zza)

Zdroj: Brož P., Dolejšová O., Fuchsová R. a kol. Prostate Health Index v porovnání s biopsií a pooperační histologií v predikci karcinomu prostaty. Klinická biochemie a metabolismus 2019; 27 (1): 9–15.Štítky
Onkologie Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se