Index zdraví prostaty jako prediktivní biomarker výsledku biopsie

2. 4. 2020

Jak prokázali španělští autoři ve své práci publikované na začátku roku 2018, Index zdraví prostaty (PHI) je biomarkerem, který může zpřesnit predikci výsledku biopsie prostaty u mužů se zvýšenou hladinou prostatického specifického antigenu (PSA).

Metodika studie

Hladina p2PSA (jednoho z prekurzorů PSA) v krvi slouží spolu s hladinou celkového PSA a volného PSA k výpočtu PHI. Význam zařazení tohoto parametru do diagnostiky karcinomu prostaty byl hodnocen v prospektivní observační studii. Zařazeno bylo 172 mužů s PSA 2–10 ng/ml, kteří podstoupili měření p2PSA a volného PSA s výpočtem PHI a následně biopsii prostaty.

Výsledky

Ze zařazených mužů byl u 42 % diagnostikován karcinom prostaty. Z toho se ve 46 % případů jednalo o nádor vysokého stupně. Nejlepší schopnost predikovat výsledek biopsie (přítomnost/nepřítomnost karcinomu) byla zjištěna u PHI. Jeho prediktivní přesnost byla nejméně o 17 % vyšší než u ostatních parametrů. Přesnější výsledky vykázaly všechny prediktivní modely, které zahrnovaly PHI. Podle analýzy výsledků se lze při prahové hodnotě pravděpodobnosti 40 % vyhnout 82 biopsiím prostaty, přičemž zůstane nerozpoznáno pouze 16 případů karcinomu a 5 nádorů vysokého stupně.

Závěr

Jak shrnují autoři této práce, PHI je přínosný prediktivní biomarker, který v klinické praxi umožňuje přesněji rozhodnout o nutnosti provedení biopsie prostaty u mužů se zvýšeným PSA. To odůvodňuje měření p2PSA při klinickém rozhodování v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty.

(zza)

Zdroj: Sanchis-Bonet A., Barrionuevo-González M., Bajo-Chueca A. et al. Does [-2]pro-prostate specific antigen meet the criteria to justify its inclusion in the clinical decision-making process? Urol Int 2018; 100 (2): 146−154, doi: 10.1159/000481439.Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se