Trombocytopenie následující po očkování mRNA vakcínami proti SARS-CoV-2

20. 5. 2021

V souvislosti s podáním očkovacích látek proti koronaviru SARS-CoV-2 na bázi mRNA byly popsány případy sekundární imunitní trombocytopenie (ITP). V komentáři publikovaném rozsáhlým týmem autorů v American Journal of Hematology byla popsána série případů nižšího počtu trombocytů, které byly identifikovány v průběhu 2 týdnů od podání vakcíny. Jednalo se o data získaná z Centra pro kontrolu a prevenci chorob (CDC), Úřadu pro kontrolu léčiv a potravin (FDA), Ministerstva pro zdravotnictví a sociální služby (HHS) a Systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS) a dále přímou komunikací s pacienty a jejich lékaři.

Popsané případy

Nalezeno bylo 20 případů pacientů s trombocytopenií po vakcinaci, přičemž 17 bez preexistující trombocytopenie, u 14 případů byly popsány krvácivé symptomy. Všechny případy byly popsány jako suspektní nově se vyskytující po vakcinaci. U 19 z těchto 20 osob byl znám věk (rozmezí 22−73 let, medián 41 let) a pohlaví (11 žen a 8 mužů). Celkově 9 jich obdrželo vakcínu Pfizer/BioNTech a 11 vakcínu Moderna. Všech 20 osob bylo hospitalizovaných a u řady z nich byly přítomné petechie, modřiny či slizniční krvácení, přičemž začátek krvácivých příznaků se objevil 1−23 dnů (medián 5 dnů) po vakcinaci. Počet trombocytů při prvním vyšetření byl u většiny < 10 × 109/l (rozmezí 1−36 × 109/l, medián 2 × 109/l).

U 1 pacienta bylo známé, že má ITP v remisi, u 1 byla zachycena mírná trombocytopenie v předchorobí s pozitivními protidestičkovými protilátkami, 1 pacient měl v anamnéze mírnou trombocytopenii a u 1 byla známa přítomnost vrozené trombocytopenie (s počtem trombocytů mezi 40 a 60 × 109/l). Další 3 pacienti měli autoimunitní onemocnění.

Celkově v 15 případech byla po přijetí do nemocnice zahájena léčba pro suspektní ITP, zpravidla podáním kortikosteroidů nebo intravenózních imunoglobulinů (IVIG). V 8 případech byla podána transfuze trombocytů, u jednotlivců byl podán rituximab, vinkristin či romiplostim. 1 nemocný zemřel po intrakraniálním krvácení navzdory podání IVIG, kortikoidů, rituximabu i transfuzí trombocytů.

Dalších 5 pacientů s trombocytopenií bylo zaznamenaných cestou VAERS, ale nejsou k dispozici dostatečné klinické informace.

Možná spojení či koincidence?

Otázkou tedy je, zda existuje spojení mezi vakcinací a trombocytopenií a zda je toto spojení náhodné, či kauzální. Autoři komentáře konstatují, že není překvapením, že bylo popsáno 17 možných de novo se objevujících trombocytopenií mezi 20 miliony lidí v USA, kteří dostali minimálně 1 dávku některé z uvedených vakcín do 2. 2. 2021. Kalkulací bylo ukázáno, že incidence trombocytopenií způsobených imunitně po vakcinaci proti SARS-CoV-2 se zdá být nižší nebo zhruba porovnatelná s koincidentálně se vyskytujícími případy. Současně je známo, že například v dětském věku se po některých vakcínách (MMR) objevuje trombocytopenie cca v 1 ze 40 tisíc případů. Dokumentována byla také ITP po vakcíně proti varicele, popřípadě jiným onemocněním.

Je potřeba zdůraznit, že až na 1 případ ITP po očkování proti SARS-CoV-2 se všechny objevily po první dávce vakcíny, tedy v relativně krátkém časovém intervalu. Dále nelze než konstatovat, že mírné asymptomatické případy ITP po vakcinaci pravděpodobně nemusely být zachyceny.

Závěr

Spojení mezi vakcínou proti SARS-CoV-2 a sekundární ITP je zatím nejasné a nelze vyloučit možnou souvislost. V tuto chvíli je nemožné na podkladě daných dat rozlišit ITP indukovanou vakcínou od koincidentální ITP objevující se v časném období po podání vakcíny. Dalším rozměrem problému může být možná exacerbace preexistující autoimunitní nemoci. Potřebný je další dohled se zaměřením právě na tuto problematiku, sběr dat s lepším porozuměním případným dalším souvislostem, popřípadě doporučení stran léčby.

(eza)

Zdroj: Lee E. J., Cines D. B., Gernsheimer T. et al. Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna SARS-CoV-2 vaccination. Am J Hematol 2021 May 1; 96 (5): 534−537, doi: 10.1002/ajh.26132. Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se