Setrvalá remise ITP při léčbě agonisty trombopoetinových receptorů

15. 9. 2020

Agonisté trombopoetinových receptorů (TPO-RA) jsou velmi efektivními léčivy podávanými u chronické imunitní trombocytopenie (ITP). Několik studií ukázalo, že mohou indukovat remisi a dlouhodobou odpověď, a to i v případě jejich déletrvajícího vysazení.

Poznatky ze studií

Sledování pacientů s ukončenou terapií při trvající odpovědi

Kolektiv autorů z Brna v roce 2015 publikoval v International Journal of Hematology retrospektivní analýzu dat pacientů s ITP léčených TPO-RA, u nichž byla terapie ukončena při trvající odpovědi. V této době bylo na pracovišti léčeno 46 nemocných se zrelabovanou či refrakterní ITP. U 11 pacientů, z nichž 7 dostávalo romiplostim a 4 eltrombopag, byla léčba ukončena poté, co dosáhli odpovědi. Ani u jednoho nebyly pozorovány nežádoucí účinky. Všichni pacienti byli již dříve léčeni 1−3 liniemi jiné terapie, u 6 z nich byla provedena splenektomie. U žádného z těchto 11 pacientů se po vysazení TPO-RA nevyvinul relaps nemoci při následném sledování, jehož medián činil 33 měsíců (rozpětí 16−54 měsíců).

Zkušenost s nově diagnostikovanými a dosud nesplenektomovanými pacienty

Taktéž japonští autoři ve své recentní publikaci potvrzují možnost vysazení léčby u části léčených pacientů. Autoři se zaměřili na nově diagnostikované a dosud nesplenektomované nemocné, kteří při léčbě TPO-RA dosáhli setrvalé kompletní remise s počtem trombocytů ≥ 100 × 109/l. Mezi lety 2011 a 2018 bylo na pracovišti autorů léčeno 77 osob; 27 z nich dosáhlo celkové remise a léčba TPO-RA u nich byla vysazena. Celková míra odpovědi u všech pacientů představovala 79,2 %, míra vysazení TPO-RA činila 41,6 %. U nově diagnostikovaných pacientů s ITP, u nichž byla léčba TPO-RA vysazena, dosáhla míra odpovědi bez další léčby (TFR) v rámci 2letého sledování 66,4 %, kumulativní incidence ztráty kompletní remise 46,7 %. Pacienti, u nichž nastala odpověď během 14 dnů od zahájení podávání TPO-RA, dosáhli vyšší míry TFR (87,5 vs. 48,5 %; p = 0,0106).

Multicentrická zkušenost s pacienty s horší prognózou

Španělská skupina publikovala zkušenost ukazující na pokles aktivity nemoci a dosažení trvající TFR, a to u pacientů se spíše horší prognózou. Multicentrické sledování v rámci 19 španělských nemocnic se týkalo 82 pacientů, kteří zahájili léčbu TPO-RA mezi lety 2012 a 2014; data byla následně sbírána až do roku 2018. Medián času od stanovení diagnózy ITP do zahájení léčby TPO-RA činil 5,5 roku (rozpětí 1,1−50,3 roku). U všech pacientů bylo podávání TPO-RA zahájeno s vidinou dlouhodobé terapie.

V průběhu sledování ukončilo léčbu TPO-RA 47,6 % nemocných. Při mediánu předchozího trvání terapie TPO-RA 1,4 roku (rozpětí 0,1−3,3 roku) dosáhlo 19 pacientů (23,2 %) dlouhodobě přetrvávajícího počtu trombocytů ≥ 50 × 109/l bez jakékoliv další léčby, jež by počet trombocytů zvyšovala. Horší dosažení TFR se zdálo být asociované se situací, kdy došlo ke switchi mezi TPO-RA. Lepší šance na dosažení TFR byla také pozorována u pacientů léčených romiplostimem. Medián času do snižování a vysazení TPO-RA a trvalé odpovědi počtu trombocytů činil 3,3 roku (95% interval spolehlivosti [CI] 2,7−4,0 roku).

Závěr

Nezanedbatelná skupina pacientů s ITP, ať už nově diagnostikovanou nebo dlouhodobou a chronickou, může dosáhnout léčebné odpovědi trvající i po vysazení TPO-RA. Prognosticky příznivější skupinou se zdají být pacienti, kteří byli primárně léčeni romiplostimem a u nichž nedošlo ke switchi mezi TPO-RA.

(eza)

Zdroje:
1. Červinek L., Mayer J., Doubek M. Sustained remission of chronic immune thrombocytopenia after discontinuation of treatment with thrombopoietin-receptor agonists in adults. Int J Hematol 2015; 102 (1): 7−11, doi: 10.1007/s12185-015-1793-1.
2. Iino M., Sakamoto Y., Sato T. Treatment-free remission after thrombopoietin receptor agonist discontinuation in patients with newly diagnosed immune thrombocytopenia: an observational retrospective analysis in real-world clinical practice. Int J Hematol 2020 Aug; 112 (2): 159−168, doi: 10.1007/s12185-020-02893-y.
3. Lozano M. L., Mingot-Castellano M. E., Perera M. et al. Predictive factors for thrombopoietin receptor agonist free responses in chronic ITP patients: a multicenter retrospective study with long-term follow-up. Blood 2019; 134 (Suppl_1): 2370.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se