Konsenzus ohledně podávání TPO-RA jako léčby 2. volby u ITP

10. 8. 2022

Jaká je pozice agonistů trombopoetinových receptorů (TPO-RA) ve 2. linii léčby pacientů s imunitní trombocytopenií (ITP)? Italští autoři provedli za pomoci metody Delphi průzkum mezi oslovenými odborníky, jehož prostřednictvím získali odpovědi na tuto otázku a doporučení pro klinickou praxi. Stručně shrnujeme klíčové body jejich loni publikovaného konsenzu.

Pozice TPO-RA v managementu léčby ITP

Primární imunitní trombocytopenie je získané autoimunní onemocnění, pro které je typický pokles krevních destiček z důvodu jejich zvýšené periferní destrukce a narušené produkce. 1. linie léčby obvykle zahrnuje kortikosteroidy, případně intravenózní imunoglobuliny (IVIG). U řady zejména dospělých nemocných se však ITP stává perzistující či chronickou a je nutno zvažovat léčbu 2. volby. Možnosti zahrnují rituximab, imunosupresi, splenektomii či podání agonistů receptoru pro trombopoetin. Právě pozice TPO-RA se v posledních letech mění, nicméně klinická doporučení stran zahájení jejich podávání, případně jejich vysazování zatím nejsou zcela jasná.

Na jakých doporučeních se oslovení odborníci shodli

Autoři níže citované práce provedli průzkum za pomoci metody Delphi mezi 11 specialisty. Získali od nich odpovědi na 5 faktických otázek týkajících se pozice TPO-RA jako léčby 2. linie u ITP. Konsenzu (> 75% shoda) bylo dosaženo u 3 z 5 prohlášení:

  • Časné převedení z kortikosteroidů na TPO-RA přináší dvojitou výhodu – jednak omezení přílišného podávání kortikoidů, jednak zlepšení dlouhodobých klinických výsledků (100% shoda).
  • Snižování dávky TPO-RA může být zváženo u pacientů se stabilní kompletní odpovědí (CR) a počtem trombocytů > 100 × 109/l, pokud je udržena po dobu nejméně 6 měsíců bez potřeby podávání další medikace (100% shoda). Nicméně při stejné otázce se stanovenou hranicí počtu trombocytů > 50 × 109/l, tedy při částečné remisi, odpověděla kladně jen lehce nadpoloviční většina (54,5% shoda).
  • Optimalizace snižování či vysazení TPO-RA u vybraných pacientů může zlepšit kvalitu života (90,1% shoda).

Diskuse a závěr

Tato metoda dotazování je důležitá a obvykle pomáhá vytvořit základ pro vytvoření národních doporučení. Výsledky ukázaly, že časné nasazení TPO-RA přináší dle názorů expertů pacientovi benefit, stejně tak jako možnost zvážit jejich pozvolné vysazování u vybraných pacientů se stabilní odpovědí. Samozřejmě také vyvstaly otázky stran přístupu k dlouhodobě stabilní částečné odpovědi, na což budou pravděpodobně muset přinést odpověď klinické studie.

(eza)

Zdroj: Carpenedo M., Baldacci E., Barate C. et al. Second-line administration of thrombopoietin receptor agonists in immune thrombocytopenia: Italian Delphi-based consensus recommendations. Ther Adv Hematol 2021 Oct 9; 12: 20406207211048361, doi: 10.1177/20406207211048361.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se