Doporučení týkající se diagnostiky ITP u dospělých a dětí dle guidelines ASH

22. 4. 2020

V doporučeních Americké hematologické společnosti (ASH) z roku 2019 bylo zdůrazněno několik skutečností, jež jsou v rámci diagnostiky a léčby ITP důležité a které se oproti doporučením z roku 2011 nezměnily.

ITP u dospělých

a) Nově diagnostikovaná ITP

 1. Je doporučeno testování na HCV a HIV.
 2. Je navrženo pátrat po dalších abnormalitách v krevním obrazu a v nátěru krve, současně však není u pacientů s typickou ITP nutné vyšetřovat kostní dřeň, a to bez ohledu na věk.

b) Léčba 1. linie

 1. Intravenózní imunoglobulin (IVIG) může být kombinován s kortikosteroidy v případě, že je potřebný rychlý vzestup počtu trombocytů.
 2. Pokud jsou kortikosteroidy kontraindikované, jsou IVIG indikované jako léčba 1. linie.
 3. V případě podávání IVIG by iniciální dávka IVIG měla činit 1 g/kg v jedné době; dávku je možno opakovat, je-li to nezbytné.

c) Splenektomie laparoskopická nebo při otevřené laparotomii

 1. Pro indikované pacienty jsou vhodné obě metody – nabízejí stejnou šanci na dosažení požadovaného efektu.

d) Léčba ITP v těhotenství

 1. Doporučeno je v případě potřeby léčby podat buď kortikosteroidy, nebo IVIG.
 2. U těhotných žen s ITP by způsob porodu měl být veden dle gynekologické indikace.

e) Léčba specifických forem ITP – spojených s HCV

 1. Pro pacienty se sekundární ITP při infekci HCV by měla být primárně zvážena (při nepřítomnosti kontraindikací) antivirová léčba. Nicméně počet trombocytů by měl být velmi pečlivě monitorován, jelikož při léčbě interferonem může dojít ke zhoršení trombocytopenie.
 2. V případě potřeby léčby ITP by měl být podáván IVIG.

f) Léčba specifických forem ITP – spojených s HIV

 1. U nemocných s ITP sekundární k infekci HIV je doporučeno zvážit primárně antivirovou léčbu, pokud pacient nemá významné klinické krvácivé komplikace.
 2. V případě potřeby léčby ITP by iniciální modalitu měly představovat kortikoidy či IVIG; splenektomie je preferována u symptomatických pacientů, u kterých terapie kortikoidy či IVIG selhala.

g) Léčba specifických forem ITP – spojených s infekcí H. pylori

 1. V případě nálezu infekce H. pylori je indikovaná eradikace zavedenou léčbou.
 2. Screening na přítomnost H. pylori by měl být zvážen u těch pacientů s ITP, u nichž by byla v přítomnosti pozitivního testu nasazena eradikační terapie.

ITP u dětí

a) Nově diagnostikovaná ITP

 1. Doporučení: Vyšetření kostní dřeně není u dětí a adolescentů s typickým obrazem ITP je nezbytné.
 2. Doporučení: Vyšetření kostní dřeně u dětí, u nichž selhala léčba IVIG, není nezbytné.
 3. Návrh: Vyšetření kostní dřeně také není nezbytné před zahájením léčby kortikosteroidy nebo před splenektomií.
 4. Návrh: Testování na přítomnost antinukleárních protilátek není u dětí a adolescentů s pravděpodobnou ITP nezbytné.

b) Děti, jež neodpovídají na léčbu

 1. Doporučení: U chronické formy ITP není doporučeno testování přítomnosti H. pylori.

(eza)

Zdroj: Neunert C., Terrell D. R., Arnold D. M. et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019 Dec 10; 3 (23): 3829−3866, doi: 10.1182/bloodadvances.2019000966.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se