Aktuální guidelines ASH pro management ITP 2019 − doporučení pro nově diagnostikovanou ITP u dětí

22. 4. 2020

Americká hematologická společnost (ASH) na konci roku 2019 publikovala aktuální guidelines pro imunitní trombocytopenii (ITP), ve kterých se panel odborníků pokusil definovat doporučení založená na důkazech pro management péče o tyto pacienty.

Silná a podmíněná doporučení

Silná doporučení: Mohou být použita jako standard ve většině situací. Jsou podpořena smysluplným výzkumem.

Podmíněná (vhodná) doporučení: Vycházejí z faktu, že existují různé možnosti výběru a doporučení může být užitečné v rozhodování u konkrétních nemocných v závislosti na individuálních rizicích, hodnotách a preferencích. V budoucnu by pravděpodobně měla být podpořena dalším výzkumem.

V současné době chybí dostatek důkazů, jež by podpořily silná doporučení. Preferované jsou strategie používající léčiva s minimálními nežádoucími účinky.

Doporučené postupy u jednotlivých skupin pacientů

Tento článek přináší základní body týkající se nově diagnostikované ITP u dětských pacientů jakožto specifické skupiny pro diagnostiku u léčbu. V rámci citovaných guidelines jsou tato doporučení shrnuta pod body 10−20:

10a: U dětí s nově diagnostikovanou ITP a počtem trombocytů < 20×109/l, jež nemají žádné nebo mají mírné krvácení (kožní manifestace), panel expertů nedoporučuje hospitalizaci a upřednostňuje ambulantní sledování (podmíněné doporučení). Nicméně u pacientů s nejistotou stran stanovení diagnózy, u rodin v sociálně obtížné situaci nebo žijících daleko od nemocnice, případně tam, kde se nelze spolehnout na to, že rodina dítě přivede k další kontrole, je preferovanou možností hospitalizace.

10b: U dětí s nově diagnostikovanou ITP a počtem trombocytů ≥ 20×109/l, jež nemají žádné nebo mají jen mírné krvácení (kožní manifestace), panel nedoporučuje přijetí k hospitalizaci a upřednostňuje ambulantní sledování (podmíněné doporučení). Nicméně platí poznámka uvedená v doporučení 10a.

Referující lékař se musí ujistit, že pacient bude mít kontrolu za 24−72 hodin.

11: U dětí s nově diagnostikovanou ITP, jež nemají žádné nebo mají jen mírné krvácení, panel doporučuje spíše observaci než podávání kortikoidů (podmíněné doporučení).

12: U dětí s nově diagnostikovanou ITP, jež nemají žádné nebo mají jen mírné krvácení, panel doporučuje spíše observaci než podávání i. v. imunoglobulinů (IVIG) (silné doporučení).

13: U dětí s nově diagnostikovanou ITP, jež nemají žádné nebo mají jen mírné krvácení, panel doporučuje spíše observaci než podávání anti-D imunoglobulinů (silné doporučení).

14: U dětí s nově diagnostikovanou ITP, jež mají slizniční krvácení, které není ohrožující na životě nebo které zhoršuje kvalitu jejich života, panel nedoporučuje podávání kortikoidů po dobu > 7 dnů a upřednostňuje podávání po dobu ≤ 7 dnů (silné doporučení).

15: U dětí s nově diagnostikovanou ITP, jež mají slizniční krvácení, které není ohrožující na životě nebo které zhoršuje kvalitu jejich života, panel doporučuje prednison (2−4 mg/kg/den s maximem 120 mg denně po dobu 5−7 dnů) spíše než dexamethason (0,6 mg/kg/den s maximem 40 mg/den po dobu 4 dnů) (podmíněné doporučení).

16−18: U dětí s nově diagnostikovanou ITP, jež mají krvácení, které není ohrožující na životě nebo zhoršuje kvalitu jejich života, panel doporučuje kortikoidy spíše než anti-D imunoglobulin či IVIG (podmíněné doporučení).

19: U dětí s ITP, jež mají krvácení, které není ohrožující na životě nebo zhoršuje kvalitu jejich života, a neodpověděly na 1. linii léčby, panel doporučuje spíše podání agonistů trombopoetinového receptoru (TPO-RA) než rituximabu (podmíněné doporučení).

20: U dětí s ITP, jež mají krvácení, které není ohrožující na životě nebo zhoršuje kvalitu jejich života, a neodpověděly na 1. linii léčby, panel doporučuje spíše podání agonistů trombopoetinového receptoru (TPO-RA) než splenektomii (podmíněné doporučení).

(eza)

Zdroj: Neunert C., Terrell D. R., Arnold D. M. et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019 Dec 10; 3 (23): 3829−3866, doi: 10.1182/bloodadvances.2019000966.Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se