Podávání sevelameru pacientům s chronickým onemocněním ledvin vede v porovnání s kalciovými vazači k významnějšímu poklesu mortality

12. 5. 2016

Pacienti ve 3. až 5. stadiu chronického onemocnění ledvin (CKD) mají významně zvýšenou mortalitu. Mnoho studií poukázalo na souvislost s hyperfosfatemií. Podávání fosfátových vazačů je spojeno s lepšími klinickými výsledky pacientů a s jejich delším přežíváním. Nově zveřejněná metaanalýza randomizovaných klinických studií porovnávala účinky nekalciového vazače fosfátů sevelameru s kalciovými vazači.

Inzerce

Léčba hyperfosfatemie u pacientů s CKD

U pacientů s CKD dochází k rozvoji kostní a minerálové poruchy při CKD (CKD-MBD). Laboratorně jsou jejími známkami abnormality v sérových koncentracích parathormonu (PTH), kalcia a fosfátů. Pacienti mají zvýšené riziko vaskulárních kalcifikací, kardiovaskulárních (KV) onemocnění, KV příhod, metabolického postižení kostí, fraktur a celkové mortality. K léčbě hyperfosfatemie se používají látky, které vážou fosfáty ve střevě a tím snižují jejich absorpci. Nejčastěji jsou to kalciové vazače a sevelamer. Podávání kalciových vazačů však na rozdíl od sevelameru zvyšuje přísun vápníku do organismu a tím také zvyšuje riziko hyperkalcemie a přispívá k rozvoji vaskulárních kalcifikací.

Metaanalýza porovnávala randomizované klinické studie, jejichž výsledky byly zveřejněny v lékařských databázích (Medline, Cochrane Central Register of Controlled Trials) v období od března 2009 do března 2015. Bylo vyhodnoceno 25 studií zahrnujících 4770 pacientů (88 % z nich bylo hemodialyzovaných), jež porovnávaly sevelamer s kalciovými vazači fosfátů. Celkem 10 studií porovnávalo sevelamer s octanem vápenatým, 12 studií s uhličitanem vápenatým a 3 s kombinací obou.

Výsledky metaanalýzy

Výsledky ukázaly, že podávání sevelameru bylo u dialyzovaných pacientů spojeno s významným poklesem celkové mortality (relativní riziko [RR] 0,54; 95% CI 0,32–0,93). U dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů užívajících sevelamer došlo k signifikantnímu snížení hladin celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu, kalcia a k významnému snížení rizika hyperkalcemie. Pacienti užívající kalciové vazače fosfátů měli v porovnání se sevelamerem v 6 studiích výraznější nárůst kalcifikací v koronárních arteriích, ve 3 studiích nebyl v tomto parametru zaznamenán rozdíl. Pacienti užívající sevelamer měli marginálně zvýšené riziko gastrointestinálních nežádoucích účinků. Nebyl zjištěn významný rozdíl v koncentracích fosfátů a v KV mortalitě. Pacienti užívající sevelamer měli signifikantně vyšší hodnoty intaktního parathormonu (iPTH).

Hodnoty 1,25-dihydroxyvitaminu D byly stanovované pouze v jedné studii s dialyzovanými a v jedné studii s nedialyzovanými pacienty. U dialyzovaných nebyl zaznamenán rozdíl, nedialyzovaní pacienti užívající sevelamer měli proti těm, kteří užívali kalciové vazače, vyšší hodnoty 1,25-dihydroxyvitaminu D. Ve studii, kde byla zjišťována hladina FGF23 (fibroblast growth factor), byl tento faktor ve skupině se sevelamerem významně snížený, u pacientů užívajících octan vápenatý byl naopak zvýšený. Výsledky metaanalýzy jsou limitované heterogenitou použitých studií. 

Závěr

Metaanalýza randomizovaných klinických studií ukázala, že dialyzovaní pacienti s chronickým onemocněním ledvin ve stadiu 3–5 užívající sevelamer mají v porovnání s nemocnými užívajícími kalciové vazače fosfátů o 46 % nižší celkovou mortalitu. Tento výsledek je v souladu se závěry jiných metaanalýz. U dialyzovaných i nedialyzovaných pacientů vedlo podávání sevelameru v porovnání s kalciovými vazači především k významnému snížení hladin celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a kalcia a k významnému snížení rizika hyperkalcemie.

(blu)

Zdroj: Patel L., Bernard L. M., Elder G. J. Sevelamer versus calcium-based binders for treatment of hyperphosphatemia in CKD: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin J Am Soc Nephrol 2016 Feb 5; 11 (2): 232−244; doi: 10.2215/CJN.06800615.Štítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se