Sevelamer je ve srovnání s kalciovými vazači pravděpodobně spojen s nižší mortalitou pacientů s kostní nemocí způsobenou chronickou insuficiencí ledvin

15. 9. 2016

Minerálová dysbalance a kostní změny spojené s chronickým onemocněním ledvin jsou spojeny s nepříznivými výsledky léčby – ovlivňují kvalitu, ale i délku života. Typické jsou vysoké hladiny fosfátu a ve snaze o jejich ovlivnění jsou podávány fosfátové vazače. Systematická analýza, kterou provedli autoři z kanadského Hamiltonu, byla zaměřena na srovnání dostupných fosfátových vazačů u této skupiny pacientů.

Metodika analýzy

Prozkoumány byly databáze Medline a Embase a také Cochraneův registr kontrolovaných studií. Zařazeny byly studie s pacienty, kteří trpěli kostní nemocí související s chronickou insuficiencí ledvin. Ti byli randomizováni k podávání vápníku (ve formě octanu, citrátu nebo uhličitanu vápenatého), nekalciových vazačů (sevelamer-hydrochlorid nebo sevelamer-karbonát, uhličitan lithný, citrát železitý nebo komplex hydroxid-oxidu železitého se sacharózou), placeba, k dodržování diety s restrikcí fosforu nebo k žádné terapii. Studie uváděly celkovou mortalitu, kardiovaskulární mortalitu nebo hospitalizace a délka sledování byla více než 4 týdny. Bylo nalezeno 71 randomizovaných klinických studií, přičemž do konečné analýzy byli zahrnuti pacienti z 28 studií. Celkově se jednalo o 8 335 účastníků. 

Výsledky

Výsledky síťové metaanalýzy naznačily vyšší celkovou mortalitu spojenou s podáváním kalciových vazačů ve srovnání pouze se sevelamerem (risk ratio [RR] 1,89; 95% CI 1,02–3,50) nebo obecně s nekalciovými vazači (RR 1,76; 95% CI 1,21–2,56). Konvenční metaanalýza ukázala nepřítomnost rozdílů v mortalitě spojené s kardiovaskulárními onemocněními mezi kalciovými a nekalciovými vazači (RR 2,54; 95% CI 0,67–9,62). Výsledky také naznačily vyšší podíl dnů hospitalizace u pacientů léčených kalciovými vazači ve srovnání s nekalciovými, i když rozdíl nebyl statisticky signifikantní (RR 1,293; 95% CI 0,94–1,74).

Závěr a diskuse

Tato metaanalýza ukázala, že s kalciovými vazači fosfátu je ve srovnání se sevelamerem nebo s nekalciovými vazači obecně spojena vyšší mortalita. Síla důkazů je dle autorů středně kvalitní. Autoři proto vznášejí otázku, zda podávání kalciových vazačů u této skupiny nemocných zůstává správným a etickým přístupem. Jednoznačně konstatují, že bude potřeba provést další studie porovnávající různé typy fosfátových vazačů s ohledem na kvalitu života i jeho délku.

(eza)

Zdroj: Sekercioglu N. et al. Comparative effectiveness of phosphate binders in patients with chronic kidney disease: a systematic review and network meta-analysis. PLoS One 2016 Jun 8; 11 (6): e0156891; doi: 10.1371/journal.pone.0156891.Štítky
Dětská nefrologie Nefrologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se