Kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů urychluje stárnutí cév i úbytek šedé hmoty mozkové

30. 10. 2017

Již studie INTERHEART v roce 2004 ukázala 9 nejvýznamnějších rizikových faktorů pro rozvoj infarktu myokardu. V letošním roce byly publikovány studie, které prokázaly vliv kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorů na parametry stárnutí cév a úbytek objemu a tloušťky sítě neuronů šedé hmoty mozkové.

Kardiovaskulární rizikové faktory a infarkt myokardu – studie INTERHEART

Cílem této mezinárodní studie bylo zhodnotit vliv potenciálně modifikovatelných kardiovaskulárních rizikových faktorů (KV RF) na riziko ischemické choroby srdeční na celém světě. Jednalo se o standardizovanou studii případů a kontrol, do které bylo zahrnuto 15 152 případů akutního infarktu myokardu (AIM) a 14 820 kontrol z 52 zemí všech osídlených kontinentů.

Výskyt AIM významně zvyšovaly následující faktory: kouření (poměr šancí [OR] 2,87 pro „aktuální kuřák“ vs. „celý život nekuřák“), dyslipidémie (zvýšený poměr ApoB/ApoA1, OR 3,25 pro nejvyšší vs. nejnižší kvintil), hypertenze v anamnéze (OR 1,91), diabetes mellitus (OR 2,37), abdominální obezita (OR 1,12 pro nejvyšší vs. nejnižší tercil a OR 1,62 pro střední vs. nejnižší tercil) a psychosociální faktory (OR 2,67; všechna p < 0,0001).

Významně nižší výskyt AIM byl zjištěn u osob, které denně konzumovaly ovoce a zeleninu (OR 0,70; p < 0,0001), pravidelně se věnovaly fyzické aktivitě (OR 0,86; p < 0,0001) a pravidelně konzumovaly umírněné množství alkoholu (OR 0,91; p = 0,03). Tyto výsledky platily u obou pohlaví, u všech věkových skupin a ve všech zeměpisných oblastech.

Kardiovaskulární rizikové faktory a stárnutí cév – studie CRAVE

Autoři této nové studie vyšli z faktu, že strukturální a funkční změny arterií jsou nezávislým prediktorem kardiovaskulárního rizika. Vytvořili hypotézu, že počet KV RF určuje progresi stárnutí cév. Do studie zahrnuli 142 osob průměrného věku 51,9 roku (94 mužů a 48 žen) bez známého kardiovaskulárního onemocnění. U těchto osob byl při vstupu do studie stanoven počet KV RF faktorů (0, 1 nebo ≥ 2). V rámci 2 vyšetření s odstupem 1 roku byla u těchto osob stanovena rychlost šíření pulzové vlny (PWV) mezi karotickou a femorální tepnou, augmentační index v aortě, dilatace brachiální tepny navozená krevním proudem a tloušťka intimy a medie ve společné karotické tepně. U každého jedince byla vypočtena absolutní změna těchto parametrů.

Výsledky ukázaly, že se stoupajícím počtem KV RF narůstá změna PWV (za rok o 0,092 m/s při nulovém počtu KV RF, o 0,152 m/s při 1 KV RF a o 0,352 m/s při ≥ 2 KV RF; p = 0,007). U pacientů s hypertenzí a diabetem byla progrese PWV 4× rychlejší než u osob bez těchto rizikových faktorů. U osob starších 55 let se s počtem KV RF zrychlovala progrese augmentačního indexu v aortě (za rok o 1,15 %, resp. o 1,50 %, resp. o 2,99 %; p = 0,037). U ostatních hodnocených parametrů nebyla zjištěna významná souvislost s počtem KV RF.

Kardiovaskulární rizikové faktory a úbytek šedé hmoty mozkové

Průřezová německá studie se pokusila určit vliv běžných KV RF na šedou hmotu mozkovou. Zařazeno bylo 616 zdravých osob ve věku 60–80 let (368 mužů a 258 žen) ze studie LIFE-Adult-Study. Hodnocen byl vliv obezity, kouření, krevního tlaku, metabolismu glukózy a lipidů a fyzické aktivity na objem a tloušťku šedé hmoty mozkové. Jako potenciální zavádějící faktory byly zohledněny věk, pohlaví, hypertenze, diabetes, hyperdenzita bílé hmoty mozkové, vzdělání a deprese.

Nižší objem šedé hmoty a menší tloušťka šedé hmoty ve většině oblastí neokortexu významně korelovaly s kouřením, vyšším krevním tlakem a vyšší hladinou glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Nezávislá souvislost s menším objemem šedé hmoty byla zjištěna také u vyššího poměru obvodu pasu a boků.

Shrnutí a závěr

Studie INTERHEART ukázala, že prevence infarktu myokardu by měla u celé světové populace vycházet z prevence všech přítomných kardiovaskulárních rizikových faktorů. Studie CRAVE zcela nedávno doložila, že narůstající počet KV RF zrychluje stárnutí cév hodnocené podle PWV a augmentačního indexu v aortě. Další letos publikovaná práce, vycházející ze studie LIFE-Adult-Study, prokázala úbytek šedé hmoty mozkové u starších osob, které kouří, mají vyšší krevní tlak, vyšší glykémii a viscerální obezitu. Všechny tyto výsledky dokládají, že cílená léčba všech KV RF, zejména při jejich akumulaci, je významným terapeutickým cílem u obecné populace.

(zza)

Zdroje:
1. Yusuf S., Hawken S., Ounpuu S. et al.; INTERHEART Study Investigators. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364 (9438): 937–952.
2. Terentes-Printzios D., Vlachopoulos C., Xaplanteris P. et al. Cardiovascular risk factors accelerate progression of vascular aging in the general population results from the CRAVE study (cardiovascular risk factors affecting vascular age). Hypertension 2017 Sep 18, pii: HYPERTENSIONAHA.117.09633, doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.117.09633.
3. Kharabian Masouleh S., Beyer F., Lampe L. et al. Gray matter structural networks are associated with cardiovascular risk factors in healthy older adults. J Cereb Blood Flow Metab 2017 Jan 1: 271678X17729111, doi: 10.1177/0271678X17729111.Štítky
Farmacie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Farmaceutický asistent
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se