Adherence k hypolipidemické léčbě u pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem

3. 11. 2018

I lidé po prodělané kardiovaskulární příhodě často nedodržují hypolipidemickou léčbu, a nedosahují tak cílových hladin LDL cholesterolu (LDL-c). Nově publikovaná studie, již zveřejnil časopis Atherosclerosis, se proto zaměřila na faktory spojené s vyšší adherencí k hypolipidemické léčbě u této populace.

Úvod

Mezi pacienty s velmi vysokým kardiovaskulárním (KV) rizikem řadíme osoby s klinicky prokázanou či manifestní aterosklerózou, diabetem s orgánovými komplikacemi, těžkým stadiem chronického onemocnění ledvin (glomerulární filtrace < 30 ml/min/1,73 m2) nebo s rizikem dle tabulek SCORE ≥ 10 %. Cílovou hodnotou LDL cholesterolu je u této skupiny 1,8 mmol/l nebo snížení o ≥ 50 % při vstupní hodnotě 1,8–3,5 mmol/l.

Užívání hypolipidemické léčby (statinu/ezetimibu) tak většinou patří k základnímu zajištění pacienta s velmi vysokým KV rizikem. Úrovni adherence pacientů k této léčbě a úspěšnosti v dosahování cílových hodnot LDL-c byla věnována italská studie zaměřená na populaci pacientů v rukou lékařů primární péče.

Metodika studie a sledovaná populace

Celopopulační retrospektivní studie vycházela z národní italské databáze. Zahrnovala neselektované pacienty s velmi vysokým KV rizikem, u nichž byla nově zahájena léčba statinem, ezetimibem nebo jejich kombinací a kteří podstoupili kontrolní vyšetření po 3 a 6 měsících. Do studie bylo zařazeno 18 423 pacientů (56 % mužů, průměrný věk 66,6 ± 0,4 roku).

Výsledky

Naprostá většina účastníků studie (99,9 %) za sebou měla v době zahájení hypolipidemické terapie závažnou KV příhodu. Přesto už po 3 měsících dodržovalo léčbu pouze 61 %, a po 6 měsících dokonce jen 55 % z nich.

Vysoká úroveň adherence byla spojena s téměř 3× vyšší pravděpodobností dosažení cílových hodnot LDL-c. Největší šanci na dosažení těchto hodnot měli pacienti léčení fixní kombinací simvastatin/ezetimib, simvastatinem, atorvastatinem a rosuvastatinem. Horší výsledky byly zjištěny u pravastatinu, fluvastatinu a lovastatinu. S nízkou adherencí bylo spojeno také podávání minimálních nebo naopak maximálních dávek statinů.

Shrnutí a závěr

Pacienti s velmi vysokým KV rizikem v primární péči často nedosahují cílových hodnot LDL cholesterolu. Významným důvodem je nízká adherence k hypolipidemické léčbě. Nedostatečná adherence byla častěji zjištěna u pacientů léčených méně účinnými statiny a statiny v nízkých nebo naopak maximálních dávkách.

(luko)

Zdroj: Guglielmi V., Bellia A., Pecchioli S. et al. Effectiveness of adherence to lipid lowering therapy on LDL-cholesterol in patients with very high cardiovascular risk: a real-world evidence study in primary care. Atherosclerosis 2017 Aug; 263: 36–41, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.018.Štítky
Farmacie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Farmaceutický asistent
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se